Vann observasjon ved Kvinda/Sundrevegen (DRAMMENSVASSDRAGET/ÅL).
Observert av
Kalle@Skred.AS
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
11. mai 2018 kl. 15:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Notater
Tekst
Vannstand Kvinda.

Fotograf
Kalle Kronholm
Copyright
Kalle@SkredAS
Himmelretning
Kommentar
Innløp av Kvinda (hovedløp) under Rv7.
Fotograf
Kalle Kronholm
Copyright
Kalle@SkredAS
Himmelretning
Ø
Kommentar
Innløp av Kvinda (hovedløp) under Sundrevegen.
Fotograf
Kalle Kronholm
Copyright
Kalle@SkredAS
Himmelretning
N
Kommentar
En del vann fra nordlig løp av Kvinda renner tilbake i hovedløpet på oversiden av Sundrevegen.
Fotograf
Kalle Kronholm
Copyright
Kalle@SkredAS
Himmelretning
NV
Kommentar
Oppstrøms i Kvinda (hovedløp), sett fra bro på Sundrevegen. Litt buldring -> massetransport av store blokker?
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Kvinda/Sundrevegen
Varslingsregion
DRAMMENSVASSDRAGET
Kommune
ÅL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
458 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart