3 Snø observasjoner ved (Lyngen/Lyngen).
Observert av
Maria Leganger
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
3. mai 2018 kl. 16:04
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
03.05.2018
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Liten tilleggsbelastning
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 500 meter.

Copyright
Maria Leganger
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
03.05.2018 16:06
Skredtype
Vått løssnøskred
Størrelse
1 - Små
Skredutløser
Personutløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Svaktlag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Bruddhøyde
15,00 cm
Bruddbredde
2,00 m
Kommentar
1 skiløper utløste det, info fra personen etterpå er at løsneområdet var tydelig konveks. Ingen personskade og det så ut som kontrollerbart å komme ut av
Ulykke / Hendelse
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Påvirket ingenting
Observasjonstype
Snø
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Lyngen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
566 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart