6 Snø observasjoner ved (Voss/VAKSDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Det er fleire lag med sørpe over islag i snødekket. Desse laga finn ein den øverste meteren og det vi lvera mulig å løysa ut skred på
Skredaktivitet

Glideskred

Dato
17.04.2018
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Noen (2-5)
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Medan eg gjekk til kjenninganosi høyrte eg fleire skred som gjekk frå motsatt side av dalen.

Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar SVV
Himmelretning
S
Kommentar
Det er gått ein stort svaskred ved Gullbrå. skredet gjekk truleg som følge av temperaturstigninga i helge
Copyright
Tor Ivar SVV
Snøprofil

Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
N
Kommentar
Mssivt islag i botn av snødekket
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
N
Kommentar
Snøprofil gravd ved ca 1000 moh. rett under kjerringanosi. Kantkorn og beger i botn av snødekket
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
N
Kommentar
Snøprofil gravd på ca 1000 moh, rett under kjerringanosi
Stabilitetstest
Test
ECTPV @100cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Når ein kappa søyla i bakkant gjekk det til brudd. Det er verdt å merke seg at ein då har kappa fleire islag som vil armere snødekket.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Over en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Det finst kantkorn/beger i botn av snødekket, desse svake laga er mest gjeldanade i nordleg sektorog vil vera mulig å påverke der snødekket er tynt. Under 800 moh. er snødekket smelteomvandla.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1200 meter.
Kommentar
Skredproblemet er vertfall gjeldande opptil 1200 moh. og truleg høgre opp. I løpet av dagen gjekk det fleire laussnøskred frå fjellet Eggi.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Dei siste dagar har det vorte markant varmare. I dag var det +10°C på Gullbrå og+ 6°C på Kjerringanosi(1200 moh). Det har ikkje vore nattefrost. Siste døgn har det gått fleire mindre laussnøskred/glideskred. I løpet av turen høyrte eg fleire skred som løysna på sva på motsatt side av dalen. Nedover svaene renn det også små elver. Snødekket er smelteomvandla og råttent. I nordleg helling på ca 1000 moh. består snødekket hovudsaklig av smelteformer kombinert med enkelte islag. Over islaga er det sørpe. I boten av snødekket finn ein store kant/beger som ser ut til å ikkje vera påverka av mildværet. Nedst mot bakken var det eit tjukt lag med is. ETC losna ved saging. Glideskred og våte laussnøskred er hovudskredproblem men det er også tenkeleg at ein kan få våte flakskred som løsner på sørpelaga inni snødekket. Sørleg sektor opp til 1200 moh. vil vera mest utsett. Faregrad 2
Utvikling
Dei komande dagar er det meldt stigande temperaturar igjen. Dette vil føre til at mildværet vil trenge lengre ned i snødekket og kanskje påverke kant/bergekrystallane i botn. Det vil då kunne vera fare for store våte flakskred.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
VAKSDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
718 
+/- nøyaktighet
11 meter
Laster kart