8 Snø observasjoner ved (Hardanger/ODDA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:
Skredaktivitet
Dato
16.04.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Såg en del gamle skred som har gått grunnet sol og temp.
Værobservasjon
Nedbørstype
Regn
Temperatur
1,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
100 %
Kommentar
Vært mildt i helgen med pluss grader på natten og oppimot 10c på dagtid
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Stabilitetstest
Test
CTV @0cm
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Vann ved bakken/smelting fra bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Solen og høy temperaturer gjør at det går skred spesielt i sørhelninger
Utvikling
Foreventes og holde seg stabilt er ikke meldt nedbør av betydning og temperaturen vil ligge på 2-4 plussgrader på 1000moh.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer bra, men såg ikke noen svake lag i sørhelninger. Men mulig det ligger fremdeles i nordhelninger, satser på en tur i morgen for og få bekreftet dette.
Notater
Tekst
Gravde 175cm ned til bakken tynt solskare lag så 10cm med gjennom våt snø. Homogen kram snø ned til bakkenivå så snøen har hatt en forvandling grunnet høye temperaturer og regn.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
ODDA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1371 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart