4 Snø observasjoner ved Hurrungen (Romsdal/RAUMA).
Observert av
Halvor@NVE
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
15. april 2018 kl. 21:18
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
15.04.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Noen middels store løssnøskred fra i går, lørdag. Buldret også godt i dag, søndag. Har også gått flere skred ned i fjorden fra Setnesfjellet i dag, N.

Himmelretning
Ø
Kommentar
Blånebba østside
Snødekke
Snøfuktighet
Våt
Kommentar
Der sola har fått godt tak (V, S og delvis Ø) har varmen trengt dypt i snødekket og mange steder smelteomvandlet det svake laget av kantkorn. I N og slake partier i høyden er det fortsatt områder der varmen bare har trengt litt ned og vedvarende svakt lag fortsatt kan være intakt. Det er liten eller ingen grad av gjenfrysing på natten og snødekket fremstår mange steder som vått eller råttent, spesielt der det er bratt. Der vinden har fått tak har snøen mindre fuktighet i seg og kan være mer bærende. Det er god snøsmelting i lavlandet.
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1500 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Uvanlig varmt for årstiden og få stabiliserende faktorer gir gradvis oppvarming av snødekket i alle himmelretninger. Fortsatt naturlig utløst skredaktivitet i området, også i N. Oppvarmingen gir også økt fare for skavlbrudd. I S og V har varmen i stor grad tatt brodden av vedvarende svake lag, men i Ø og N er det fortsatt svake lag som kan gi flakskred ved fortsatt oppvarming. Faren for våteløssnøskred er fortsatt til stede i alle himmelretninger. Spesielt bratte heng med fremstikkende klipper er utsatt. Faregraden er gradvis synkende, men fortsatt innenfor fg 3.
Utvikling
Gradvis synkende med samme værtype. Overskyet vær vil gi dypere varmgang og enda våtere snø.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Hurrungen
Beskrivelse
Vurderingen gjelder for indre del av regionen.
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1144 
Laster kart