4 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/VOLDA).
Observert av
Ragnar@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
15. april 2018 kl. 12:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
15.04.2018
Antatt tidsrom
0-23
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Løsnet litt når solen kom høyt og fikk litt tak.
Snødekke
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Vått snødekke i nordsider på 1000moh. Gravde raskt halv meter ned og det var fuktet.

Copyright
Ragnar@NVE
Kommentar
Fantastisk utsikt, vær og føre.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Varmen og vått snødekke gir mulighet for våte løssnøskred i alle høyder og heng. Det har nok rast fra seg i mye grad i sørsider men solen tar ekstra her. Nordsider har mer snø som kan skli ut men varmen tar mindre. Skredproblemet er minst på morgen når det er kaldest.

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Der skarelaget er intakt i snødekket tenker jeg at all fuktigheten kan gi våte flakskred. Skredproblemet fortsetter at snødekket er godt fuktig (under 1500moh?) og at skarelaget finnes (over 1000moh?).
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vurderer i forhold til det jeg ser rundt Ørsta og Volda. Har vært i alle sektorer opp til 1500moh. Varmen har jevnt over fuktet snødekke nå så gamle svake lag antas å være ødelagt. Vått øverste 30cm ut på dagen der varmen står mest på. Våte skred mest utbredt her. Har sett intakt skarelag og det gir lagdeling vi skal ta hensyn til om det kan være aktuelt med vann som hoper seg opp over det.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
VOLDA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1477 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart