Snø observasjon ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Observert av
Øystein Øye Bjørdal
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
15. april 2018 kl. 17:40
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte flakskred

Dato
14.04.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
4 - Svært store
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 2500 meter.
Kommentar
Glideskred som har løyst ut eit/fleire flakskred? Vanskeleg å seie om alt har kome samtidig, eller om det har kome på forskjellige tidspunkt. På ein av bruddkantane kan det sjå ut som det har gått djupare enn berre den ferskaste nysnøven (ca. 40cm), altså har det gått i eit djupare svakt lag, sannsynlegvis smelteomvandla kantkorn. Tidlegare på dag var vi ein gjeng i/vedTrollbotn på synfaring ifm. XFree. Der fann vi smelteomvandla kantkornlag på 40cm djupne ein plass og 60cm ein annan plass. Om lag samme høgde og eksposisjon. Kan virke som det er dette laget som har blitt løyst?

Copyright
Øystein Øye Bjørdal
Copyright
Øystein Øye Bjørdal
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
790 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart