3 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Vang).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:
Rimkrystaller
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
12.04.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1400 meter.
Nedre høyde: 1300 meter.
Kommentar
Solutløst 2 skred, str 2 og 3. Det minste skredet har også hatt dropdown på dypere svake lag

Copyright
Even@BerntsenFjell
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
12.04.2018 14:02
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Personutløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Svaktlag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Bruddhøyde
40,00 cm
Bruddbredde
60,00 m
Kommentar
Fjernutløst, se bildet

Copyright
Even@BerntsenFjell
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vang
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1360 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart