5 Snø observasjoner ved Svartfjellet (Nord-Troms/Nordreisa).
Observert av
JHans1
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
5. april 2018 kl. 15:15
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Ferske skred
tre stk, skred i områet

Fotograf
Jim Hugo Hansen
Copyright
Jim Hugo Hansen
Himmelretning
V
Kommentar
Viser de tre skredene som var gått i området. Skispor kan ses under skredet lengst til høyre. Det midterste skredet har gått over skisporene.
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
05.04.2018
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Noen (2-5)
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 800 meter.
Nedre høyde: 600 meter.
Kommentar
Ett stort skred - 4, to middels-3
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Gruppe på 9 personer, trolig utenlandske som gikk ut fra Helgeli, Rotsund. Gruppen gikk opp til rennen som ligger mellom Svartfjellet 1183 moh og 1162 moh. Ut fra spor ser det ut til at gruppen har tatt seg ned samme vei som de gikk opp. I området de har beveget seg i har det blitt utløst tre skred. Ett av disse skredene gikk over skisporene til gruppen, mens de to andre skredene gikk i nærheten av traseen gruppen har benyttet. De to sørligste skredene endte i en terrengfelle (grop). Det er ukjent om gruppen selv utløste skredene eller om de ble utløst naturlig. Med bakgrunn i sporene og en uavklart situasjon ble en stor redningsaksjon iverksatt.
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Leteaksjon igangsatt
Observasjonstype
Snø
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
2,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
20 %
Skredfarevurdering
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Svartfjellet
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Nordreisa
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
553 
+/- nøyaktighet
100 meter
Laster kart