3 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/SORTLAND).
Observert av
Kristoffer@ObsKorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
3. april 2018 kl. 17:59
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
02.04.2018 14:00
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
3 - Store
Skredutløser
Fjernutløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Terrengtype i løsneområdet
Nær rygg
Svaktlag
Kantkornet snø under skarelag
Bruddhøyde
70,00 cm
Bruddbredde
50,00 m
Skredbanenavn
Lafjellet
Kommentar
Skiløper fjernutløser skred A i det han kjører nært ryggen der snødekket er tynnere, så fjernutløses skred B trolig av belastningen fra dette.

Copyright
Kristoffer@ObsKorps
Kommentar
Skred B starter på cirka 200moh i nordvendt brattheng. Skred B ligger cirka 100m mot vest for skred A.
Copyright
Kristoffer@ObsKorps
Kommentar
Skred A starter på 250moh i nordvendt siden nært en rygg.
Ulykke / Hendelse
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Påvirket ingenting
Observasjonstype
Snø
Snøprofil

Copyright
Kristoffer@ObsKorps
Kommentar
Kantkorn fra laget skredene gikk på.
Copyright
Kristoffer@ObsKorps
Kommentar
Snøprofil gravd på 150moh ved siden av skred A. Kantkornlaget ligger på 75cm her. Måtte meget stor tilleggsbelastning til for å få brudd i kantkornlaget. Trolig en del lettere der snødekket er tynnere.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
SORTLAND
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
284 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart