2 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
28. mars 2018 kl. 13:07
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
28.03.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Liten tilleggsbelastning
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 600 meter.
Kommentar
To skred sett ved normalrute Giilavarre like over tregrense. Skiløperutløst av ei utenlandsk turfølge hvor en ble tatt men kon seg selv ut av skredet

Copyright
jan arild@NVE
Copyright
jan arild@NVE
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
28.03.2018 12:00
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
3 - Store
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
492
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Høyde i stoppområde
364
Kommentar
Utenlandsk skifølge løste ut to skred på tur ned. En tatt men kom seg selv ut av massene. Skredet gikk over skispor normalrute opp Giilavarre
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
435 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart