3 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Luster).
Observert av
LeneP@forsvaret
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
20. mars 2018 kl. 15:47
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Skytende sprekker i snødekket framfor skiene da jeg passerte over en kul med relativt tynt snødekke. Samtidig fjernutløses et skred nedenfor meg på en konveks kul.

Fotograf
LeneP
Copyright
LeneP
Himmelretning
S
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
20.03.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Liten tilleggsbelastning
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
20.03.2018 15:47

Himmelretning
S
Kommentar
Snøprofil fra bruddkant.
Fotograf
LeneP
Copyright
LeneP
Himmelretning
S
Kommentar
Snø fra gliflaten. Ligner på MF som er blitt kantete. Lå mellom to lag med smelte-fryse lag.
Fotograf
LeneP
Copyright
LeneP
Himmelretning
S
Kommentar
Fjernutløst skred. Ca 15 m bredt, bruddkant fra 20-120cm. Bruddkantundersøkelse.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1425 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart