2 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
17.03.2018 16:59
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Terrengtype i løsneområdet
I renne eller forsenkning
Svaktlag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Skredbanenavn
Skogshornsrenna
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Rapport om person som ble revet med hele renna. Utløst selv av skred i toppen. Den skredtatte overlevde, ukjent om det ble noen skader. Antar at skredstørrelse er mellom 2 og 3, lang skredbane. Har ikke eksakt førstehåndsinformasjon.
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Nestenulykke
Observasjonstype
Snø
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1601 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart