9 Snø observasjoner ved (Tromsø/Tromsø).
Observert av
torben@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
19. mars 2018 kl. 11:12
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
19.03.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
2.stk som sikkert ble trigget av det første som vi fjernutløste

Copyright
torben@obskorps
Kommentar
det til høyre ble fjernutløst av skiløper på ca 50m avstand, de andre ( vest ) gikk rett etterpå ca 2-3min
Copyright
torben@obskorps
Kommentar
dt første skredet., bilde tatt fra øst mot vest
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
19.03.2018 12:51
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Fjernutløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
599
Høyde i stoppområde
585
Svaktlag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Bruddhøyde
35,00 cm
Bruddbredde
6,00 m
Kommentar
Mulig også nedføyka rim. Ang str mulig. Flere fjernutløste mens jeg skriver dette 2. Stk på Vest side. Stedet er ca . De andre var kanskje strørre, Hardhet ¨på flaket topp 1/F så 4/F så tynt skarelag med kantkorn under oppå den gml skaren

Kommentar
kantkorn over skaren I snødekket nå.skred 1
Kommentar
bruddkant, på skred 1 . kankorn over den gml skaren
Kommentar
skredtunga på alle 3. tenker det I midten var størst
Kommentar
oversikt bilde av skredene
Copyright
torben@obskorps
Copyright
torben@obskorps
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Fjernutløst av skiløper Til brudd over konveks
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Påvirket ingenting
Observasjonstype
Snø
Værobservasjon

Copyright
torben@obskorps
Kommentar
mye vær på yttersida nu, bilde mot hiollenderene, og styrmannstind
Copyright
torben@obskorps
Kommentar
Bakkefokk fra NØ, var dt hele turen
Snødekke

Copyright
torben@obskorps
Kommentar
fant en hel del store hagel !, I lommer og I legheng
Copyright
torben@obskorps
Kommentar
varierende snødekke, I skogen ubundet snø, til isskare og fokksnø med hardhet fra pencil til 4/f fra ca 250-300moh
Tester
Test
@0cm
Kommentar
stabilitets test utgikk da nature selv ga oss svaret på stabiliteten I snødekket.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
sjekket et av de fjernutløste skredene og det antas at det gikk til brudd på kantkorn dannelse over skare, mulig I kombinasjon med rim?
Skredfarevurdering
Skredvurdering
veldig ustabile forhold nå etter snøfallet og den vinden som er fra N-NØ, Så pass på over konvekser, kulformasjoner, lesider og der hvor fokksnøen samler seg, se etter sprekker og hør etter drønn I snødekket.
Utvikling
mye transport av snø I fjellet nå, så områdene med fokksnø vil kunne øke I omfang, og gjøre større områder ustabile
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
varslet sier det meste :-)
Notater
Tekst
Gjør ferdi hjemme
Bilder
Bilder av Faretegn

Copyright
torben@obskorps
Copyright
torben@obskorps
Kommentar
4/f hardhet. Mye drønn i skogen og mye snø , 25-35cm,
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
burshammeren
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
744 
Laster kart