5 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/VINJE).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
13.03.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
God sikt i alle himmelretninger.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
50 %
Kommentar
Har vært kaldt noe tåke i natt

Copyright
håkon@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Viser vær mot nordvest
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Ligger fra 10-30 cm med knytteneve fast snø. Solen har påvirket i sør helliger. Er også kommet et rimlag i natt i overflaten

Copyright
håkon@obskorps
Himmelretning
V
Kommentar
Viser snødekket vær og noen gammle skred.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Er fremdeles de gammle problemer som er gjeldene
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er nedføyket lag av nysnø med innslag av rim og kantkorn. Det er også observert kantkorn i sørlige helliger.
Utvikling
Forventes og holde seg stabilt så lenge vinden ikke flytter på nysnøen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
VINJE
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1255 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart