8 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/SORTLAND).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnø i flere himmelretninger. Fra sv-v på søndag, fra Ø deretter.
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
12.03.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-7,00 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
10 %

Copyright
Steinar@ObsKorps
Kommentar
Mot SV.
Snødekke
Total snødybde
160 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
300 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Kommet mest ny snø i sørøstre del av Vesterålen. Mye er nå mykt vindpakket.

Copyright
Steinar@ObsKorps
Kommentar
Mot V. Fjell på 800 moh.
Snøprofil

Himmelretning
V
Stabilitetstest
Test
@0cm
Kommentar
Lille blokktest gikk på liten belastning i et kantkornlag ca 40 cm nede.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTN 3@7cmQ2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Nedføyket løssnø m noe rim.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTP 12@15cmQ1
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Små kantkorn over tynn porøs skare.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Myk fokksnø over løssnø og kantkorn. Ligger i mange himmelretninger. Ser også tegn til rimkrystaller i det løse laget under fokksnøen. Kantkornet ligger i tilknytning til ulike skarelag gjennom snødekket, og kan påvirkes der skaren er porøs og tynn. Dette virker være over en viss høyde (500 moh). Vurderer det som om skredstørrelse 3 er mulig der snødekket er tykkkere, altså sør-øst i Vesterålen, og setter dermed en svak 3'er..
Utvikling
Melder kaldt, klart vær i morgen, og stabiliseringen skjer dermed sakte. I største delen av Vesterålen regner jeg med at vi vil ligge på en sterk 2'er. Mulig 3'er i Gullesfjorden og Lødingen.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
SORTLAND
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
667 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart