7 Snø observasjoner ved (Trollheimen/SURNADAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
13.03.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Temperatur
-6,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
0 %
Kommentar
Stille og klart. Såvidt litt drag i luften.

Copyright
Martine@SVV
Kommentar
Mot Snota(sør)
Snødekke
Nysnø siste døgn
5 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Tørr løssnø i de fleste himmelretninger. Mest snø i skjermede formasjoner mot nord. Kun avblåst på helt spesielt utsattte plasser. Verdensmesterføre

Copyright
Martine@SVV
Snøprofil

Copyright
Martine@SVV
Copyright
Martine@SVV
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Utbredelsen av problemer er muligens nede på FÅ. Ubunden snø preger overflaten.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Sannsynligvis i alle himmelretninger
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snøoverflaten er preget av tørr løssnø. Fra 10-20 cm. Kun på spesielt utsatte plasser er snøen bunden i overflaten. Det finnes løsere lag av nysnø under 4F delvis nedbrutt. På plasser hvor snøen er bunden nok i overflaten sannsynligvis en skiløper kunne løse ut skred. Lengre ned i snødekker finnes begynnende kantkorn under fokksnø. Fravær av faretegn som drønn og ferske sprekker tyder på at kantkornlagene er lite potent. Fikk riktignok brudd på stabilitetstest. Kaldt i luften, kunne ikke se at solen tok tak på formiddagen.
Utvikling
Ved vindøkning vil det bli mye snøtransport
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
God beskrivelse
Bilder
Bilder av Stabilitetstest

Copyright
Martine@SVV
Kommentar
ECTN18@41cmQ2 Brudd i begynnende kantkorn SØ 1070 moh
Copyright
Martine@SVV
Kommentar
ECTN14@20cmQ2 Brudd i nedføyket nysnø NØ 980moh
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
SURNADAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1081 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart