Snø observasjon ved (Indre Fjordane/JØLSTER).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Stabilitetstest
Test
ECTP 21@45cmQ1
Kommentar
Det ligger et løst lag med noe kantkorn like under den øverste fokksnøen, men dette ble most før det gav noe utslag. Gav utslag på lille blokktest.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Copyright
LarsO@obskorps
Himmelretning
N
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
JØLSTER
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
917 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart