7 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/KÅFJORD).
Observert av
jan arild@obskorps
Gruppe
Snøskredvarslingen
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
13. mars 2018 kl. 13:21
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
13.03.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,00 °C
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
3 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Litt nysnø. Vindstille men ser det flyttes litt snø over toppen med vind fra øst. Stedvis fingerhard Fokksnøflak som bryter opp rund fot. Ligger over løssnø. Over rygger mer bærende fokksnø. En del løssnø i leformasjoner bestående av nysnø og uttørket skare/kantkorn. Under tregrense er snødekket i ferd med å bli kantkorn all over. Svært lite snø i forhold til vanlig for årstiden

Kommentar
Vestvendt brattheng 850 moh. Fokksnøflak over løssnø. Kantkornlag under skarelaget er løst, tykt og med store korn. Andre observasjoner viser noe tynnere kantkornlag
Snøprofil

Himmelretning
V
Kommentar
Vestvendt testheng. Okksnøflak smed lett ut ved test, men ingen reaksjon ved belastning i testheng
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Finner skredproblem med ustabile Fokksnøflak som ligger over løssnø og med kantkorn som skredproblem. Virker å ha stabilisert seg noe og flak er relativt små. I terrengformasjoner som samler mye snø kan det ligge såpass bundet snø at skred str 2 kan løse ut ved stor tilleggsbelastning. Skredfaren vurderes til FG 2 selv om det generelt oppleves som noe lavere
Utvikling
Det må komme mer snø kombinert med vindtransport for at skredfaren skal øke, men da er det også sannsynlig at kantkorn vil bli et betydelig problem
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
KÅFJORD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
682 
Laster kart