8 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/Tjeldsund).
Observert av
Charlotte
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
4. mars 2018 kl. 15:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Steder med fokksnø
Rimkrystaller
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Store rimkrystaller i dalen, forsvant ca da vi kom opp over tregrensen
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
04.03.2018 15:00
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
346
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Høyde i stoppområde
346
Svaktlag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Bruddbredde
20,00 m
Kommentar
Tredje skikjører falt og fjernutløste et mindre skred ca 20 m høyere opp (der var det brattere og nært stein/klippe). Ble ført med skredet ca 10 m der det stoppet naturlig opp da det ble flatere. Ingen skader, skikjører kom fri selv.
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Tilleggsbelastningen ble for stor, 2 hadde kjørt ned rett før. Med mer nysnø hadde det kunnet bli riktig skummelt med et større skred, høyere fart som kunne tatt med folk i retning av steiner mm.
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Påvirket ingenting
Observasjonstype
Snø
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-7,00 °C
Vindretning
Fra sør
Kommentar
Litt vind i høyden, fra sør
Snødekke
Total snødybde
120 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Isete, skare noen steder og lett fokksnø andre steder om hverandre i fjellsiden
Tester
Test
CTE 7@3cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Lagde to kolonner ca 3 m fra hverandre, skarelaget varierte i tykkelse mellom disse to punktene men løste ut begge to. Resterende del av snøpakken var svært stabil
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Gravde profil og den litt skarete nysnøen på ca 3 cm, som er vind og solpåvirket, løsnet lett over den gamle tørre snøen med store krystaller. Lengre ned i snøpakken er den gamle snøen betonghard.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Litt nysnø ovenpå den gamle, mulig å utløse. Høyere opp på fjellsiden var det litt fokksnø enkelte steder, tendens til mindre flak.
Utvikling
Med mer nysnø blir dette skummelt grunnet den gamle snøen med store tørre krystaller.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Da vi gravde profil tenkte vi faregrad 1. Høyere opp da vi først så fokksnø og ved nedkjøring utløste et mindre skred er faregrad 2 riktig.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
Tjeldsund
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
346 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart