4 Is observasjoner ved Lutsivatnet 27 moh (Rogaland/Sandnes).
Observert av
KolbjørnT
Kompetanse
*** (Kurset erfaren observatør.)
Tidspunkt observert
2. mars 2018 kl. 17:10
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Hele sjøen islagt
Isdekningsgrad før observasjon
Forrige obs gjelder til i går
Bæreevne
Normal fare for å gå gjennom
Skøytbarhet
Normale skøyteforhold
Kommentar
Det aller meste av vatnet (98%) har gode isforhold, men det er to svært farlige områder med tynn is. Som nevnt ei lita gjenfryst råk aust for Langholmen og et 2-300 m stort område i nordsida nedanfor Hogtadkrysset. Isflatene generelt er snøflekkete der isen la seg før snødrysset 26. februar, mens austavind siste dager har holdt åpne dei to råkene før dei har islagt seg i nesten vindstille siste døgn. Fleire plasser i søndre del er det mindre flekker med overvatn rundt sprekker i isen. Ufarlig nå, men i tilfelle vindauke kan overvatnet tære hol i isen og skape råker.

Himmelretning
Kommentar
Godt tilfryst og gangbart mellom Hanes og Breiholmen i bakgrunnen.
Himmelretning
Kommentar
Fra vestenden som har eldst is med sørpeisområde.
Istykkelse
Snø før borring
0,00 cm
Sørpe før borring
0,00 cm
Øverste lag
13,00 cm Stålis
Total istykkelse
13,00 cm
Kommentar
Stort sett 12,5 - 14 cm stålis på dei store hovedflatene. I søndre del rundt holmane er det større områder med rundt 11 cm. Et område med sørpeis i vestenden er 15,5 cm (1,5 + 13,5). Også noen små områder med farlig tynn is. Les resten av teksten for beskrivelse.

Himmelretning
NV
Kommentar
Stålis med små snøflekker på det aller meste.
Faretegn
Type
Kommentar
Tynt isdekke
Svært tynn is i delvis gjenfryst råk ut fra nordsida nedanfor Hogstadkrysset og ei lita gjenfryst råk med 3-4 cm is litt aust for Breiholmen.
innløpsosen er åpen
Relativt liten innos fra Kyllesvatnet men tynn is ut til dei små holmane.
Utløpsosen er åpen

Himmelretning
N
Kommentar
Innløpsområdet fra Kyllesvatnet.
Himmelretning
Kommentar
Gjenfryst råk med tynn is mellom Langholmen og Litle Klubben.
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Mens eg var i området rundt holmane i søndre del var det aktivitet med ambulanse og helikopter litt aust for krysset Rv 13/ Fv 516 (Hogstadkrysset). Trudde det var trafikkulykke. Men da eg var i Hogstadvika (etter først å ha observert Dybningen) traff eg folk som visstnok var vitne til skøyteløper som gjekk gjennom isen i ei råk et stykke lenger vest, altså nedanfor Hogstadkysset. Han kom seg visst opp igjen på eiga hand. Sjølve råka er liten men området rundt med svært tynn is er kanskje 2-300 m langt. Utanfor dette område er isen drøyt 13 cm.
Aktivitet
Skøyteløper
Skadeomfang
Nestenulykke
Observasjonstype
Is
Lenker
http://www.aftenbladet.no/lokalt/i/kaebyj/Mann-gjennom-pa-skøyter-gikk-gjennom-isen
http://www.sandnesposten.no/nyheter/skoyteloper-gjennom-isen-ved-hogstad-camping/19.16689

Himmelretning
SV
Kommentar
Antatt plumperåk ca 100 m fra land i nordsida.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Lutsivatnet 27 moh
Beskrivelse
Sandnes
Varslingsregion
Rogaland
Kommune
Sandnes
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
27 
Laster kart