5 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Observert av
Rune@obskorps
Gruppe
Hemsedalsfjella
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
13. februar 2018 kl. 14:19
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Skred i Reidarskaret
Snøprofil

Himmelretning
Kommentar
Snøprofil gravd i sørøstheng. Blokktest gikk i kantkorn mellom skarelagene. Skaren var her svært hard og 5 cm tykk. Gravde også i nærheten og der var det bare ett skarelag.
Stabilitetstest
Test
ECTP 18@40cmQ2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Beskrivelsen av dette problemet er god i varselet
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Har gravd mye i snøen de siste dagene. Skredproblemet er generelt slik det er beskrevet i varselet, fokksnø og kantkorn. Vi har de siste dagene ikke funnet snø som løsner lett og glatt. De fleste brudd har gått med hard belastning og med Q3. I dag er det tydelige tegn på vindtransport fra vest. Jeg har sett ett harmløst naturlig utløst skred i østside og ser det er rapportert skred i Reidarskaret som samler snø ved vind fra øst. Det er kantkorn i alle høyder og alle himmelretninger. Kantkorn under skare er mest utbredt, men den fins noen steder også over skare. Brudd i kantkorn bryter ikke glatt, men dette er noe en må følge med på.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet sier at vest og nord er utsatt retning. Jeg tenker det nå er mer mot østlig sektor problemet med fokksnø er størst. Jeg skal sjekke dette nærmere Beskrivelsen av kantkorn er bra
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1327 
Laster kart