6 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/KVÆFJORD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lokale drønn på fokksnøflak
Ferske sprekker
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker på 300 moh.
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk mot N. Reinblåste sider bortsett fra leheng.

Copyright
Steinar@ObsKorps
Kommentar
På 300 moh.
Skredaktivitet
Dato
13.02.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
15,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
75 %
Kommentar
Kraftig vind i kastene. Løs snø blåser til leheng mot N.

Copyright
Steinar@ObsKorps
Kommentar
Mot S på 560 moh. Fjell opp til 900 moh.
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Mye renblåst skare. Innblåst i leheng.

Copyright
Steinar@ObsKorps
Kommentar
Mot Ø. Fjell 760 moh.
Copyright
Steinar@ObsKorps
Kommentar
Mot N. Fjell 900 moh.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 700 meter.
Nedre høyde: 300 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stort sett avblåskare i fjellet. I enkelte N vendte heng er det ustabilitet i fokksnøen, men dette gjelder begrensede områder.
Utvikling
Melder litt nedbør i ettermiddag. Tror det blir for lite til at det får noe betydning for faregrad.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
KVÆFJORD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
554 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart