5 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/JØLSTER).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
5,0 m/s
Skydekke
30 %
Snødekke
Nysnø siste døgn
10 cm
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Rundt toppen kraftig snøfokk og stor innlasting i N. Ved obspunktet lett snøfokk. Vinden har tatt godt et stykke ned i skogen og utsatte rygger har bærende fokksnø.

Copyright
LarsO@obskorps
Himmelretning
V
Kommentar
5cm F 10cm 1f 10cm 4f 30cm 1f Deretter P
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Den ferskeste og minst stabile fokksnøen ligger i nord. Eldre fokksnø (2-3 dager++) ser ut til å sitte godt.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Kantkorn er tilstede, men ligger de aller fleste steder godt beskyttet under tykke, bærende lag av fokksnø. Lettest å løse ut ved tynt snødekke.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fersk fokksnø er hovedutfordringen og fins nå hovedsaklig i nordvendte sider pga pågående kraftig vind fra S-SØ. Kantkornet fins, men er vanskelig å påvirke.
Utvikling
Det blåser fremdeles kraftig, i kveld også i lavlandet, så snøtransporten vil fortsette. Samtidig er det meldt noe mer nedbør, så tendensen er økende faregrad. Mulig den når 3 - betydelig i områdene som får mest ny snø og/eller som har snøtilgjengelig for transport.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
JØLSTER
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
962 
+/- nøyaktighet
7 meter
Laster kart