2 Snø observasjoner ved Leirdalen - Leirvassbu (Jotunheimen/LOM).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
13.02.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1600 meter.
Kommentar
Løsnet i bratte skåler som har fanget snø fra S.

Copyright
Albert
Kommentar
Tørt flakskred, til venstre for åpningen til brefallet.
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Endel eroderte flater der vinden har fått tak.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Leirdalen - Leirvassbu
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
LOM
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1401 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart