6 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/STRYN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
13.02.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-10,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
0 %

Copyright
Vidar@obskorps
Copyright
Vidar@obskorps
Snødekke
Total snødybde
370 cm
Nysnø siste døgn
12 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
400 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Nedbør fra før helgen lå godt fordelt til lørdag og ble derfor bare i begrenset grad flyttet til NØ leheng. Hovedsakelig, myke flak med bølgefordeling på både lo og le. Gårsdagens tørre 10-15 cm er stort sett ubundet til topps. Det ser ut som vinden søndag ikke skapte særlig skredaktivitet. Stabtester viser brukbar binding i fokksnøen. Den noenlunde jevnt fordelte nysnøen gjør at det nå er enda lengre ned til eldre kantkornlag og disse blir vanskeligere å påvirke. På rygger fant jeg noen avblåste felt med Kantkorn helt opp i overflaten, men klarte ikke å få noen reaksjon i overgangssonen. Fant tjukkere porøse kantkornlag men ikke tilknyttet hardere skarelag.
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
1200mØ
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
CTH 25@55cmQ3
Stabilitet
God
Kommentar
1200m SØ. I fokksnøen
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Over en meter
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
4 - Svært store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
Utsatt høyde topp
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnø i ferd med å stabilisere. Ikke utenkelig med noe kantkornrelatert, men mindre sannsynlig.
Utvikling
Mye tilgjengelig løssnø.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
STRYN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1265 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart