6 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/KÅFJORD).
Observert av
jan arild@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
13/02/2018 10:04:00
Tidspunkt registrert
13/02/2018 10:05:43
Sist endret
13/02/2018 12:50:35

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
13/02/2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
100 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Kraftig vind, men ikke noe løssnø tilgjengelig. Fra 600 moh er snøoverflaten isete og hardt med noe løsere snø i N vendte brattheng som ligger mer skjermet for SØ vind som har preget de siste ukene. Stedvis ligger det også tynn hinne av is i overflaten som sprekker opp rundt fot hvor det har dannet seg kantkornlag under. Ellers lite snø, hardt og stabilt slik forholdene har vært de siste to ukene.
Snøprofil

Copyright
jan arild@NVE
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Dønn stabilt og vanskelig å finne evt skredproblem. Gammel fokksnøflak i isolerte områder ligger over skarelag i N-Nv vendte brattheng, men skal være vanskelig å løse ut skred i. Kantkorlag som har fått tid å utvikle seg har ikke flak over for å kunne være et problem. Skredfaren er FG 1
Utvikling
Må nedbør til for at det kan bli snakk om økende skredfare i regionen.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
KÅFJORD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
627 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart