7 Snø observasjoner ved Platåfjell Varden (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
Kjetil@obskorps
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
12. februar 2018 kl. 16:41
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
11.02.2018
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Har gått endel små og store skred i skytebanegropa og gropa vest for denne. Svalsatveien også som tidligere registrert. Nedføyket nysnø.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-9,00 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
100 %
Kommentar
For øyeblikket er det iståke over ca 300moh og det dannes rim på overflaten. Det legger seg stort sett på avblåste rygger og mykere snø.
Snødekke
Kommentar
Varierende. Topper og sør-vest vendte områder er avblåste og svarte, lesider mot NØ er det fokksnø. Under denne fokksnøen er det et lage med mykere nysnø, før flere dager gammel fokksnø. Lenger ned i snødekket er det et lag med haggel, så et isolerende islag. Under dette er det smelteformer.
Snøprofil

Kommentar
Nordhelling ca 350moh på vei opp mot varden. Dette er nesten det samme som jeg fant på svalsatveien tidligere i dag. Der var det svake laget med nysnø tynnere og bruddet klarere. På østhelling oppe ved varden (GP varden) er det variasjoner av samme tema.
Stabilitetstest
Test
ECTN 13@8cmQ2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Får brudd i dette laget både på nord og østhellinger. Har nok vært mer potent enn det er nå. Bruddflate her ved varden er Q2.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Et fokksnø/nysnøproblem som er under rask stabilisering. I går gikk det naturlig utløste skred på dette laget og i dag er det vanskeligere å få til. Tar ikke med kantkornproblem her da jeg ikke fant det på min tur. Mulig finnes i andre områder.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Et fokksnøproblem i NØ heng er under stabilisering. Fremdeles mulig å få til noe der. Ellers er vest og sørlige eksposisjoner avblåst og harde.
Utvikling
Som jeg leser yr.no med 8ms fra sør og ingen nedbør forventes ikke allverden vindtransport og forholdene vil ikke forverres
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Platåfjell Varden
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
279 
Laster kart