7 Snø observasjoner ved (Lyngen/LYNGEN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 200-500 moh. Snødekket er gjennomfuktet. Drønn med skytende sprekker i forsenkinger i terrenget. Fikk ca. 15 drønn med 1-2m/diameter lavt i skogen. Ved tregrensen 2-3 drønn med opptil 20m/diameter sprekker.

Copyright
FrodeHansen@ObsKorps
Kommentar
Gjennomfuktet snødekke ved tregrensen. Merkelig storkornet delvis sammenfrosset øverste lag. Fuktig finkornet under.
Skredaktivitet
Dato
13/01/2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Gikk over et ganske stort område. Ingen naturlige skred observert.

Copyright
FrodeHansen@ObsKorps
Værobservasjon
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
50 %
Kommentar
2-0 grader fra 0moh-1100 moh
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
100 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Fra 700moh og opp er snøen tørr, under har den vært utsatt for regn og mildvær
Snøprofil

Copyright
FrodeHansen@ObsKorps
Kommentar
Voksende kantkorn og noen beger rundt stein der snødekket er tynt.
Copyright
FrodeHansen@ObsKorps
Kommentar
Avy lab funke ikke. Profil tatt 900 moh. Ø exp. Det ligger ett fokksnølag øverst som hviler på et lag av gammel tørr nysnø. Det virker ikke videre potent siden fokksnøen har stabilisert seg. Under disse lagene er det stabilt.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Fokksøen har lagt seg i bekkedaler og bak rygger etter vind fra varierende vestlig retning

Tørre flakskred

Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Gjennomfuktet snø opp til tregrensen er ustabil og drønner mye. Men det må være bratt eller at siden mangler understøtte for at små skred skal kunne utløses.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Drønn og lange skytende sprekker ved tregrensen bør man være obs på. Fokksnøen høyere opp virker å ha stabilisert seg, men det er et lappeteppe av ulike snøsammensetninger over 700 moh så det kan finnes leheng med gammel kald tørr løssnø eller rim i skjermede områder. Ingen naturlige utløste skred siden tirsdag i dette området.
Utvikling
Kaldt og klart gjør ytterligere stabiisering tregere og vil gi kantkorn over skarelag. Imidlertid virker hvitsnøen å ha bundet seg godt til skarelaget som ble dannet 21-22desember. Ut på ettermiddagen 22.des gikk mildværet med regn gradvis over til snø. Dette virker å ha festet seg godt og skaren virker som diffusjonssperrre. Fant ingen kantkorn over skaren.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
LYNGEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
898 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart