7 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/GLOPPEN).
Observert av
LarsO@obskorps
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
13/01/2018 14:57:00
Tidspunkt registrert
13/01/2018 15:00:03
Sist endret
13/01/2018 20:03:45

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Noe overflaterim i skjermede formasjoner under tregrensa. Sola tok knekken på mye i løpet av dagen.
Skredaktivitet
Dato
13/01/2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
0 %
Kommentar
Litt økende vind ila dagen.
Snødekke
Total snødybde
150 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Lett snøfokk langs bakken, men generelt lite snø tilgjengelig for transport over tregrensa. Rundt tregrensa er det områder med myk snø. På høyfjellet er det generelt bærende fokksnø i de fleste himmelretninger. De mest beskyttede områdene mot V-NV-N har mykest snø, men vil også ligge mest i le for vinden søn-man og vil sannsynligvis ikke flytte så mye på seg. Kantkorn over og under den gamle mildværsskaren, mest utpreget over. 1-1,5mm og tydelig fasettering. Gir lite respons og vurderer det foreløpig ikke som et skredproblem. Størst korn og lettest å påvirke ved tynt snødekke.
Snøprofil

Himmelretning
NV
Copyright
Lars-Ove@obskorps
Himmelretning
NV
Kommentar
35cm 1F fokksnø over kantkorn som ligger på gammel mildværsskare. Lille blokktest brudd i kantkorn ved stor belastning. Kantkorn ca 1mm, noen opp mot 2mm.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
På høyfjellet er det nok få bratte heng som er mulig å få ut, mens det rundt tregrensa fins flere områder med myk nok overflate til at en kan få ut noe av betydning.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Utfordringen ligger i fokksnøen, men det er etterhvert få områder som har skredproblemet eller som har myk nok overflate til at det er mulig å påvirke svakt lag av nedføyket løssnø. Rundt tregrensa fins det partier med mykere snø, samt i godt beskyttede formasjoner i høyfjellet.
Utvikling
Skredfaren vil ligge på ca samme nivå til vind og etterhvert nedbør gjør seg gjeldende søndag/mandag. Forholdsvis lite snø tilgjengelig for transport gjør at den største økningen antageligvis ikke kommer før nedbøren starter mandag. Da vil den imidlertid øke ganske raskt pga snø og kraftig vind.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
GLOPPEN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
905 
+/- nøyaktighet
113 meter
Laster kart