8 Snø observasjoner ved (Salten/STEIGEN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
13.01.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
10 %
Kommentar
Etter et kraftig mildvær har det nå frosset på
Snødekke
Total snødybde
90 cm
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare

Copyright
Gunnar
Copyright
Gunnar
Snøprofil

Copyright
Gunnar
Stabilitetstest
Test
CTN
Stabilitet
God
Kommentar
Det øverste laget er så hardt at det er liten vits med en stabilitetstest. Det er i ferd med å fryse et gjennomgående skarelag omtrent fra topp til bunn.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem
Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
Ukjent
Kommentar
I denne høyden her ved kysten er det ikke mulig å løse ut skred. Men hvis det kommer tørr nysnø oppe på den harde og glatte skaren vil det kunne bli en betydelig skredfare.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Den våte snøen etter det kraftige mildværet er i ferd med å fryse sammen til en hard skare, nesten tvers gjennom. Per nå er det liten skredfare i dette området. Det kan imidlertid være litt annerledes helt på toppene, men tror ikke det.
Utvikling
Overflaten er mange steder glasshard. Hvis det kommer tørr nysnø oppe på skaren kan skredfaren øke betydelig, men slik værmeldingen er, er det ingen fare de første dagene.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Som vanlig treffer dere godt!

Copyright
Gunnar
Kommentar
Bildet viser den harde og glatte overflaten.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Salten
Kommune
STEIGEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
382 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart