4 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/VANG).
Observert av
Leif@ObsKorps
Gruppe
Tyin_Wyssen
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
13. januar 2018 kl. 13:12
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Snødekke
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Snøen er generelt svært vindpåvirket i allehimmelretninger. 1-2cm tåkerim+snø oppå kan flytte ved sterk vind. Ellers svært lite snø tiøgjengelig for transport. Vindpåvirket hard snø godt nedover i skogen.
Snøprofil

Fotograf
Leif Øyvind Solemsli
Himmelretning
NV
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Dette skredproblemet er nok ikke spesielt potent og trolig er det fokksnø flak som er hovedproblemet i regionen. Kan kanskje nevnes i teksten men ikke som et eget skredproblem. Vanskelig å si noe konkret om utbredelsen, men har funnet dette laget tidligere oppå 20.12 skaren. Tydelig kant nå, så det har utviklet seg. Får ikke noen faretegn på dette laget. Fokksnø var ikke skredproblem på runden min i dag, da den er svært hard og bærende over skogen i allehommelretninger i dette området. Den fokksnøen som var hadde stabilisert seg godt uten oppsprekking eller noen tegn på sjikt overganger e.l
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket har hatt god tid til å stabilisere seg etter cora. Fokksnøen er hard svært vindpåvirket. Ingen faretegn observert i dag. I dette områdetmed lavere fjell virkerdet som om vinden har herjet over det hele og gjort snødekket hardt og upåvirkelig ellerbare blåstsnøen vekk. Gunstige temperaturer i etterkant av cora førte til en rask stabilisering og dette har bare fortsatt tross kaldere temp nå.
Utvikling
Rimlag som ikke er intakt observert på hardere eldre fokksnø. Snø på mandag. Kan potensielt bli et skredproblem på sikt.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
I området her kunne fg vært lavere da fokksnøen har stabilisert seg svært godt. Men som antydet kan det være annerledes lenger inn i Jotunheimen med høyere fjell som kanskje har gitt litt mindre vindpåvirkning i enkelte heng.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
VANG
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
931 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart