8 Snø observasjoner ved (Ofoten/NARVIK).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
13.01.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
10 %
Kommentar
Temp inversjon. Ubetydelig nysnø mengde fredag kveld.
Snødekke
Total snødybde
150 cm
Nysnø siste døgn
1 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Mildvær/regn skare observert opp til ca. 600moh i indrestrøk. Ovenfor for dette høyde består øvre delen av snødekket av myk fokksnø med størst innsamling i Ø vendt leheng. Noe avblåst på utsatt steder fra sterk vind tidligere i uken. Kantkorn rundt skare fra 20.12 observert i to profil (på vei til avrunding, men gir resultat som tyder på evne til bruddforplantning i stabilitetstester.)

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Øvre delen av snødekket på 5500moh. Se vedlagt profil
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Øvre delen av snødekket på 730moh. Se vedlagt profil.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Noe avblåst på utsatt steder fra sterk vind tidligere i uken.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Mildvær/regn skare observert opp til ca. 600moh i indrestrøk. Ovenfor for dette høyde består øvre delen av snødekket av myk fokksnø med størst innsamling i Ø vendt leheng.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Mildvær/regn skare observert opp til ca. 600moh i indrestrøk.
Snøprofil

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Snøprofil #2. Fra 730moh. S vendt indrestrøk.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Snøprofil #1. Fra 730moh. S vendt indrestrøk.
Stabilitetstest
Test
ECTN 11@15cm
Kommentar
I DFs under RGwp. Se profil #1.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
CTE 9@15cmQ2
Kommentar
I DFs under RGwp. Se profil #1.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTP 17@28cm
Kommentar
I FC under MFcr fra 20.12. Se profil #2.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
CTM 15@28cmQ1
Kommentar
I FC under MFcr fra 20.12. Se profil #2.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
CTH 25@80cmQ1
Kommentar
I FC under MFcr fra 20.12. Se profil #1
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
CT25 Q1 @80cm. FC under MFcr fra 20.12
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Lite sannsynlig.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stort sett stabil snødekket i område men stor lokale variasjoner forventes. Det har vært merkelig vær med stor temperatur inversjoner de siste dagene (f.eks idag +1 grader på Fagernesfjellet 1000moh og -9 ved Bjørnfjellstasjon på 500moh) og dette har ført til litt uforutsigbarhet når det gjelde dannelse av skarelag og stabilisering av fokksnø problemen. Generelt sett har temp svingninger hatt en gunstig effekt på stabilisering av fokksnø problemen fra tidligere i uken. Vedvarende svaklag rundt skare fra 20.12 er det som gir mest markant resultat på stabilitetstester, men det må nok veldig stor tilleggsbelastning til for å påvirker dette lag- det er likevel noe å være obs på i område med tynn snødekk.
Utvikling
Ytterligere stabilisering av fokksnø problemen forventes. Kaldere temperaturer utover uken vil føre til videre utvikling av vedvarende svaklag og kanskje dannelse av litt SH.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Ofoten
Kommune
NARVIK
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
723 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart