4 Snø observasjoner ved (Lyngen/LYNGEN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
50 %
Snøprofil

Himmelretning
Ø
Kommentar
Profil av tynt snølag over tregrense.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ingen faretegn blev observert på dagens tur. Snøoverflaten har fått bristende is-skarelag opp til (over) 500 m.
Utvikling
Sannsynlig at det dannes svagt eller enda svakere lag intil det nye skarelaget i overflaten.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
LYNGEN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
485 
+/- nøyaktighet
50 meter
Laster kart