8 Snø observasjoner ved Lemonsjøen Alpinsenter (Jotunheimen/Vågå).
Observert av
Åge K
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
6. januar 2018 kl. 12:15
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Observert flere steder i samme område.
Drønn i snøen
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Observert i samme område tidligere på dagen.
Ferske skred
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere mindre tørre flakskred i løpet av dagen i samme eksponering Ø-SØ med bruddkant 10 - 20 cm. Utløst av skikjørere.

Fotograf
Åge Kirkestuen
Himmelretning
Ø
Kommentar
Fersk sprekk. Dybde ca 80 cm. Lengde ca 20 m.
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
06.01.2018
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Liten tilleggsbelastning
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1300 meter.
Nedre høyde: 900 meter.
Kommentar
Flere små tørre flakskred utløst av frikjørere. Et noe større skred natrulig utløst. Observasjoner gjort fra kl 10:00 og utover dagen.
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
06.01.2018 14:00
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
1063
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Høyde i stoppområde
970
Svaktlag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Bruddhøyde
15,00 cm
Bruddbredde
20,00 m
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
To frikjørere, hvorav den ene løser ut et lite skred og blir ført med skredmassene i bratt terreng med klipper og fjellbjørk. Ikke opplysninger om at personen var begravd. Alvorlig personskade. Stabiliseres av frivillige. Hentes underhengende av Luftambulansen. Person nr to ikke direkte involvert i skredet.
Aktivitet
Ski offpist
Skadeomfang
Personer skadet
Observasjonstype
Snø

Fotograf
Åge Kirkestuen
Himmelretning
Ø
Kommentar
Rød strek markerer ca posisjon for løsneområde. Rød ring markerer hvor den skredtatte blir liggende inntil evakuering.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
10,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Kommentar
Lengere periode med gjentatte snøfall med lett tørr snø. Akkumulert snøfall siste 14 dager anslagsvis 70 cm. Større snøfall en normalt for området. Ingen eller liten vind i området siste 10 - 12 dager. Observert dannelse av overflaterim 30.-31. desember. Dette rimlaget har trolig snødd ned uten forutgående vindpåvirkning. I natt tiltagende vind i høyden som øker i styrke utover formiddagen.
Snødekke
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1400 meter.
Nedre høyde: 900 meter.
Kommentar
Meldt tiltagende vind. Tiltagende vindtransportert snø (snøfokk på bakken) observert før mørket. Bygger relativt fort i Ø/SØ eksponering.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mange mindre skred løses ut med liten tilleggsbelastning i Ø/SØ eksponerte heng.
Utvikling
Tiltagende vindtransport gjennom dagen og det observeres vesentlig vindtransport inn i Ø/SØ vendte heng før det blir mørkt. Det er meldt økende vind fra i morgen tidlig (14 m/s) som antas å øke transport av snø med betydelig oppbygging utover dagen på stedvis fortsatt ustabilt underlag. Temperatur har ligget på +/- 10 grader hele dagen.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for lav
Kommentar
Lokalt varsel vurderes som høyrere (3) en regionalt varsel (2).
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Lemonsjøen Alpinsenter
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vågå
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1033 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart