7 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Observert av
torehum@svv
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
6. desember 2017 kl. 12:13
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
06.12.2017
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Klarte ikke å se noen ferske skred onsdag formiddag.
Værobservasjon

Fotograf
Tore Humstad
Himmelretning
NV
Kommentar
Utsikt mot Romsdalshalvøya med Molde (lengst bak). Rolige vindforhold, opphold, -5 grader og tilskyende i observasjonsøyeblikket. Snødekt terreng nesten helt ned til fjorden.
Fotograf
Tore Humstad
Himmelretning
Kommentar
Skarven (1048 moh) til venstre og Smørbottind (1188 moh) til høyre. Lite vind, tilskyende og litt stigende temperaturer i observasjonsøyeblikket.
Copyright
torehum@svv
Himmelretning
S
Kommentar
Fjella på sørsida av Isfjorden
Snødekke
Total snødybde
150 cm
Nysnø siste døgn
7 cm
Nysnøgrense
500 moh
Snøgrense
100 moh
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
I skogen er det både slemteriller og tidenes gjennombruddskare, og nedfarten mellom trærne var ikke noe vakkert syn. Fra skogrensa og oppover er skaren tjukkere (opp mot 7-10 cm) og bærende, iallfall så lenge skia var på. Opp mot 7 cm fersk styresnø nærmere 1000 moh. Under skaren er det delvis runda snøkorn fra snøfallet sist helg.
Snøprofil

Kommentar
Prøver meg på en Ullr-profil mens jeg savner AvyLab. Profil fra 977 moh, østsiden av toppryggen. Nysnø, over skare, over runda snø (fokksnø/nedbrutt nysnø) med litt varierende hardhet og tynne sjikt, over smelteformer. Klarte ikke å finne kantkorn og nedsnødd rim denne gangen, men utelukker ikke at det finnes.
Copyright
torehum@svv
Himmelretning
S
Copyright
torehum@svv
Himmelretning
S
Kommentar
Fortsatt bærende skare, men tynnere, på toppryggen nær 1000 moh. Tørrere og litt fastere fokksnø (delvis runda) under skaren. Noe lagdeling i fokksnøen, men fikk ikke bruddforplanting på ECT. Kan se ut som skredproblemet fokksnøflak ligger enda høyere enn 1000 moh
Stabilitetstest
Test
ECTN 15@35cmQ3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Det finnes Fjere sjikt i fikksnøen, men ingen gir bruddforplanting ved ECT.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Kommentar
Framgraving av blokk etter ECTN15@40 cm, Bruddet gikk på et av flere sjikt i fokksnøen/nysnøen under skaren.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Så lenge mildværet ikke har slått til ennå, var dette eneste skredproblemet jeg kunne observere i dag. Tjukk og bærende skare nedover mot skogen gjør at forbigående mildvær muligens ikke lager for store problem der. Regobs vil ikke lagre alle detaljene mine, så jeg skriver noen her. Skredproblemet gjaldt onsdag kl 12 for terreng over 1000 moh, skredutløsning mulig med liten tilleggsbelasting i noen bratte heng.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Observasjon og vurdering gjort mens det forsatt var rundt -5 grader i fjellet. Mildværet hadde ikke slått til helt enda. . Forholdsvis stabilt inntrykk. Mye bærende skare over skogrensa og opp til 1000 moh. Litt tynnere skare høyt oppe. Gjennombruddskare fra tregrensa og ned. Under skaren lurer forholdsvis løs fokksnø/runda korn (4F-F). Dette laget er litt fuktig (kram) på 650 moh, og helt tørt på 1000 moh. Regn- og smelrevann som evt. klarer å trenge gjennom skaren, vil måtte trekke videre gjennom 50 cm løs snø før det evt. hoper seg opp ved hardere lag nær bakken.
Utvikling
Forbigående økning i skredfaren når mildværet kommer inn. Det blir avgjørende hvor høyt til fjells og djupt ned i snøen mildværet rekker. Kanskje blir det mest ustabilt på andre siden av midnatt. I beltet mellom tregrensa og 900 moh er skaren tett og bærende. Det skal en del smeltevann til for å trenge gjennom skaren og deretter gjennom underliggende løse fokksnø/nysnø før vann evt hoper seg opp over tette lag lenger ned. Må følges med på.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Fram til onsdag ettermiddag opplevelses nok fargegraden som for høy, iallfall i dette området. Men jeg har ikke helt oversikt over hva som kommer i kveld. Fra et brukerperspektiv kunne hovedbudskap med fordel fokusert på forskjellene før og etter væromslaget framfor generell ustabilitet. Snødekket godt beskrevet ellers.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
977 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart