5 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/GLOPPEN).
Observert av
LarsO@obskorps
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
13. november 2017 kl. 13:36
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Over tregrensa har en del formasjoner i le fått tilført mye snø siste par døgn
Værobservasjon
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Snødekke
Total snødybde
170 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Ujevn snøfordeling over tregrensa pga kraftig vind fra N/NV de siste dagene. Lett snøfokk de stedene snøen er løs nok.

Kommentar
Snøprofil over tregrense.
Kommentar
Snøprofil under tregrense. Tungt brøyteføre!
Himmelretning
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Leformasjonene som kan ha skredproblemet er lett gjenkjennelige i terrenget.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Svak faregrad 2 - moderat. Skredproblemet er lett gjenkjennelig og fins i skjermede leformasjoner.
Utvikling
Det ventes mer snø og stigende temperatur det neste døgnet så skredfaren vil øke, men mest sannsynlig ikke til faregrad 3. Værutviklingen det kommende døgnet vil være avgjørende.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
GLOPPEN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
764 
+/- nøyaktighet
9 meter
Laster kart