5 Snø observasjoner ved (Tromsø/TROMSØ).
Observert av
Sofia@regobsTroms
Kompetanse
* (Observatøren kan det grunnleggende for å vurdere snøskredfare. Observatøren er ikke kurset om hvordan regObs og Varsom formidler snøskredfare. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4ai.)
Tidspunkt observert
7. mai 2017 kl. 17:55
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: En god del snøfokk. Nordlig vind men snøfokk fra rygger og ned fjellsider i vest, øst og sørlig eksposisjon. Vi fann lett bunden til bunden fokksnø, 10-40 cm på skare, både i vestlig og østlig eksposisjon. Vindrettningen varierte mye lokalt.

Kommentar
Snøfokk fra mellom 884 or Storsteinesstinden
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
07.05.2017
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp

Himmelretning
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
07.05.2017 16:58
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
2 - Middels
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
723
Høyde i stoppområde
682
Svaktlag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Bruddhøyde
20,00 cm
Bruddbredde
15,00 m
Kommentar
Litt usikker på om posisjonen er helt riktig. Skikjører nr 2 trigger ett litet flakskred. Det såg ut som att skredet først triggets av dårlig bindning i fokksnøen før att sedan ta med seg flak som gled på det isete skarelaget. Dermed vil jeg si att det er både dårlig bindning i fokksnøen og mot skarelaget. Vi såg også tegen på att fokksnøen sprakk opp kringen skidene over en kuleformasjon ca 100 høydemeter høyere opp. I dette fallet gikk det fint siden henget var litet og snabbt blev slakare. Akkurat her var det ikke heller så mye fokksnø. Andre steder på fjellet var fokksnølaget dypere, opp i mot 40 cm. Det var ikke heller noen terrengfelle. Vi kjørte også en og en nedfor det bratte henget for att ikke eksponere oss alle samtidig. Det finnes helt klart stedvis dårlig bindning mellom den nye fokksnøen og skarelaget. På mange plasser har det lagt seg mye fokksnø i løpet av det senaste døgnet. Generellt virker fokksnøen ganske godt bunden til skaren men oppenbart finnes det plasser hvor bidningen er svak. Undvik store fjellsider og heng som er vedvarende bratte, særlig opp i mot 35 grader eller mer og hvor det har lagt seg mye fokksnø, tils dess att fokksnøen har fått binde seg til skaren. Siden det virker som det blir lave temperaturer i uke som kommer kan jo detta ta sin tid. Tenk også på att det er lett att oppfatta den lett bundna fokksnøen som ubundet pudder. Selv om snøen var veldig fin å kjøre i og lett og myk, så var den bunden i stort sett i alle fjellsider vi gikk i under turen. Var obs på om snøen har bundit seg og kan utgjøre ett flak.

Himmelretning
Ø
Snødekke
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
10-40 cm nysnø på skare. Nysnøen varier fra lett bunden til budnen med tendenser til å sprikke opp i flak noen steder. Ca 10 cm skare. Under skaren fuktig, smeltomvandla snø helt opp til 900 moh. Genrelt virker nysnøen ganske godt bunden til skaren men stedvis så er skaren mer iset og fokksnøen tenderer å skli. Såg mer tendser til dette over 700 moh og særlig i det østvendte henget på Djveltanna hvor en i gruppen trigget ett litet flakskred.

Himmelretning
Kommentar
Opp mellom Djeveltanna og Storsteinnestinden
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Generellt virker nysnøen bundet seg godt til skaren men over 700 moh tendrer den att skli på steder hvor skaren er mer glatt og iset.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Stedvis dårlig bindning mellom lagen i fokksnøen. Mye snøfokk i løpet av dagen.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
TROMSØ
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
723 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart