4 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/LOM).
Observert av
Ukjent observatør
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
1. april 2017 kl. 14:35
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite skred i NØ heng, skiløperutløst. I tillegg fjerne utløst liten NØ flanke i samme heng.
Ferske sprekker
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnølag på opp til 30-40 cm på skarelag i NØ retning som sprekker opp under vekten av enslig skiløper.
Mye vann i snøen
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
01.04.2017 12:00
Skredtype
Vått flakskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Terrengtype i løsneområdet
Leområder
Svaktlag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Bruddhøyde
40,00 cm
Værobservasjon
Temperatur
3,00 °C
Vindhastighet
12,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
100 %
Kommentar
Nedbør i natt, bygeaktivitet gjennom dagen. 12 sek/m vind med opp mot 20 sek/m i kast
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Faregrad 3
Utvikling
Faregrad 3, fallende til 2 neste døgn forutsatt temperaturfall og avtagende vind/snø.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for lav
Kommentar
Generelt vurderes skredfaren lokalt som høyere enn meldt. Meldt faregrad stemmer vel godt helt nord og øst i området, mens det inne I Jotunheimen er høyere. Dette bekreftes av guider som kommer inn fra tur.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
LOM
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1561 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart