5 Snø observasjoner ved (Lyngen/LYNGEN).
Observert av
FrodeHansen@ObsKorps
Gruppe
ObsKorps
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
20. mars 2017 kl. 18:10
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
20.03.2017
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Liten tilleggsbelastning
Størrelse
3 - Store
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Motsatt side av torsdagens ulykkesskred.

Copyright
FrodeHansen@ObsKorps
Himmelretning
SV
Copyright
FrodeHansen@ObsKorps
Himmelretning
SV
Copyright
FrodeHansen@ObsKorps
Himmelretning
SV
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
20.03.2017 14:30
Skredtype
Tørt løssnøskred
Størrelse
3 - Store
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
446
Terrengtype i løsneområdet
Nær rygg
Høyde i stoppområde
380
Svaktlag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Bruddhøyde
70,00 cm
Bruddbredde
100,00 m
Kommentar
Turfølge ser ut til å ha trigget skredet fra oversiden hvor snødekket er tynt. Det er tydelige kantkorn på avblåste rygger i området. Skredet gikk på motsatt side av v-dalen hvor skredulykken sist torsdag skjedde. Skredet gikk ikke ned til dalbunn. I godværsperioden som strakte seg frem til fredag 10.mars var området 2-delt. I områder som har vært utsatt for vind var dekket erodert ned til mildværsskare med knallharde vindbårer flekkvis oppå, i områder hvor det har vært "vindskygge" har det vært et 5-15 cm snølag over med nysnø hvor det små kantkorn i bunn, delvis sammenfrosset, men nedbrutt snø over - dette dekket har vært toppet av rim og/eller kantkorn. Når det begynte å komme fokksnø oppå har det skapt en sandwich hvor bruddene ser ut til å kommet i det gamle nysnødekket hvor man da har en kombinasjon av triggere der snødekket er tynt over rygger og fokksnø med god forplantningsevne i skjermede områder...

Fotograf
Frode Hansen
Copyright
Frode Hansen
Himmelretning
SV
Kommentar
Vi antar skredet har vært trigget fra ryggen oppe til venstre i bildet
Fotograf
Frode Hansen
Copyright
Frode Hansen
Kommentar
Når vi ankom skredet fikk vi inn et signal på SM, dette ble borte etterhvert og vi antar det skyldes tekniske årsaker. Vi utførte et grovsøk med sm og overflatesøk på skredtunga som var ca 150x150 meter. Man ser tydelig på flakene at det er en god del fersk fokksnø i nedre del av skredet, mens lengre oppe er det mer blokker (blyant) fra selve bruddkanten. Til venste for den tykke bruddkanten går den nærmest ut i null opp mot steinryggen hvor vi antar skredet har vært trigget fra
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
12,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Kommentar
Det har vært siste to døgn (søndag og mandag) betydelig med vindtransport fra sø til sv.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
I områder som har vært i vindskyggen fra godværsperioden før 10.mars er det et gammels nysnødekke med små kantkorn i bunn ned mot skare lag, delvis nedbrutt nysnø over toppet med rim og eller kantkorn. Siste uke har det vært vindtransport fra flere ulike hold, så det vil fortsatt finnes isolerte områder/sider hvor man kan trigge skred fra svake punkt på rygger og nær steiner. Så langt har man ikke sett store fjellsider som har vært utløst, men i hovedsak heng fra litt under trengrense og opp til 900 moh. Ferdsel i skredterreng krever mye kunnskap og vurderinger for å klare å identifisere utsatt områder, så selv om utbredelsen er begrenset er potensialet definitivt til stede. Drønn og skytende sprekker kan være fraværende inntil man står i en ugunstig fjellside.
Utvikling
Med svake lag og kantkort over rygger vi skredfareutviklingen påvirkes av om fokksnøen klarer å stabilisere seg såpass mye at flakene vil være selvbærende.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Notater
Tekst
Området er et kaldt dalføre som drenerer ut kaldluft fra ei stor gryte inne i Goalsevarremassivet, det er flere rygger over leområder som kan gi gode forutsetninger for kantkort på rygger og rim i skjermede sider.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
LYNGEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
329 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart