10 Snø observasjoner ved (Lyngen/LYNGEN).
Observert av
LyngenDavid@ObsKorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
18. mars 2017 kl. 14:01
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Blåser fort igjen, trolig fra i morrest.
Ferske sprekker
Område: På dette stedet
Drønn i snøen
Fersk vindtransportert snø
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
18.03.2017
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 700 meter.
Nedre høyde: 600 meter.
Kommentar
Mye fokksnø, kan være eldre skred på kantkorn, eller ferskt i fokksnø.
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
16.03.2017 14:03
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
3 - Store
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
425
Høyde i stoppområde
357
Svaktlag
Kantkornet snø over skarelag
Bruddhøyde
40,00 cm
Bruddbredde
200,00 m
Skredbanenavn
Gjerdelvdalen
Kommentar
Observasjon gjort på dag to, kommet mer snø og vind i mellomtid. Svært krevende terreng gjorde undersøkelser vanskelig. Gjorde pit, fant rikelig med godt utviklet kantkorn. Avblåst, tynt snødekke.

Kommentar
Sekundærdkred på motsatt side.
Kommentar
Goalsevarre sees i bakgrunn. Skred gått på samme side som fotografen står. Kraftig konveks til svært bratt ned i terrengfelle.
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Konveks i toppen, bratt heng, terrengfelle (juv) i bunn. Skred utløste et par mindre skred på motsatt side. Gruppe på 4. Ikke hatt kontakt med de for førstehåndsinformasjon. To skredtatte, en kameratreddet uten konsekvenser, en funnet etter to timer under 4m snø. Sistnevnte omkom neste dag på sykehus. FG 3, bygevær og dårlig sikt. Usikkert om følget har kommet inn fra toppen, eller befunnet seg i elvedalen. Ingen spor observert fra toppen.
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Personer omkommet
Observasjonstype
Snø
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
100 %
Kommentar
Bygevær. Skiftende.
Snødekke
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
400 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Variert, fra avblåst, mykt, tørt i høyden, fuktig under nysnø i lavlandet.

Kommentar
Variert snø.
Snøprofil

Kommentar
Gjort ved 450 m SØ på Gjærdaksla
Stabilitetstest
Test
CTM 16@15cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Gjorde flere quick-pits, veldig varierende resultat på test.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Flekkvis

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 400 meter.
Kommentar
Vedvarende svakt lag finnes, og kan trigges der snødekket er tynt, eller hvis tilleggsbelastning er stor.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Krevende pga skiftende og varierte forhold. Flere faretegn, og mer snø kommer. Snø tilgjengelig for transport, særlig hvis vind dreier. Som skiløper er det små foksnøflsk som kan løsne. Dødsulykke har vist at kantkornskred er mulig. Tester viser at det krever stor tilleggsbelastning. Skredfare vurderes til 2, pga størrelse på skred som kan trigges.
Utvikling
Nysnø vil stabiliseres, mer snø kommer.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Potent toer i dag.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
LYNGEN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
28 
+/- nøyaktighet
65 meter
Laster kart