7 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/VÅGAN).
Observert av
JonasD@ObsKorps
Gruppe
ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
10. mars 2017 kl. 14:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet
Ferske skred
Se tekst.
Rask temperaturstigning
Går over null under skoggrensen.
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
10.03.2017
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.

Våte løssnøskred

Dato
10.03.2017
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 400 meter.
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
10.03.2017 14:04
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
626
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Høyde i stoppområde
567
Svaktlag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Bruddhøyde
50,00 cm
Bruddbredde
30,00 m
Kommentar
Utløst av første mann ut i henget. Løsnet lett og forplantet seg under skikjøre. Nysnøflak. Vinden hadde kommet over kanten og bundet snøen nok. Ca. 40 gr. Ingen tatt, men nok så unødvendig.

Copyright
Dahlstrup
Himmelretning
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Bygevær.
Snødekke
Nysnø siste døgn
10 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Kramsnø til 400 MOH. Område med forholdvis mye løssnø.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Nysnøflak. Vil fort øke i utbredelse om vinden får tak.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 400 meter.
Kommentar
på regn/temp.stigning.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Er kommer ca 10-15 cm nysnø siste døgn. Opptil ca 400 moh er nysnøen kram og stabiliseres fort. Over 400 moh er det utsatte steder allerede dannet nysnøflak som løsner lett. Vitnet et skikjøre utløst skred som trolig gikk på et svakt lag av nysnø. Det var snøfall uten vind igår (torsdag) som trolig har snødd/føyket ned og nå danner vinden flak over dette laget. Det er fra tidligere skare og hardt mange steder og det tørre nysnøen får dårlig feste. Foreløpig er ikke skredfaren mer en liten 2'er men kan fort endre seg til betydelig. Nysnøen er jevnt fordelt i terrenget. Det har gått mange våte løssnø skred som følge av temp. stigning på formiddagen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for lav
Kommentar
Kom nok mer snø en fortventet.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
VÅGAN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
300 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart