8 Snø observasjoner ved (Lyngen/LYNGEN).
Observert av
Patrik@ObsKorps
Gruppe
ObsKorps
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
7. mars 2017 kl. 13:49
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
05.03.2017 00:00
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Bruddhøyde
50,00 cm
Bruddbredde
30,00 m
Kommentar
Skuterutøst.

Fotograf
Patrik
Copyright
Patrik
Himmelretning
Ø
Kommentar
Skuterutløst skred i østvendt heng, på Rottenviksfjellet 350 m.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-6,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
0 %
Snøprofil

Copyright
Patrik
Himmelretning
S
Kommentar
Ikke sett på korn i lupe.
Stabilitetstest
Test
ECTP 15@28cm Q1
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 2500 meter.
Nedre høyde: 300 meter.
Kommentar
Kantkorn under skarlag blev observert på 960m. Vet ikke om det er andra skredproblem fra 300. Har ikke gravd her, samt vært borte en tid.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ingen faretegn observert på tur til topps på Fastdalstinden. 5-10 cm fin nysnø (F) oppå vindpakket (1F) snø generelt i terreng som ikke er avblåst. Svakheter i samband med kantkorn knyttet til skarlag (under dette) men har ikke observert drønn eller sprekker. En gravplass gav middels stabile forhold. Tydelig svagt lag med Q2 eller muligens Q1 brudd. Flere skispor i bratthenget på østsiden fjellet (950-600)
Utvikling
Ingen forandring sannsynligvis. Litt på lagring til helga.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer
Notater
Tekst
ECTP15@30 cm. kantkorn under skarlag.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
LYNGEN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
896 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart