9 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Lom).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 3 skred utløst i Lemonsjøen skisenter. 1. Skred løst ut av ein unge då han traff eit triggerpunkt på ein rygg 30 m under bruddkanten. Ca 32 grader. Skredet gjekk på kvar side av vedkommande. 2 andre ungar stod tilfeldigvis på trygg grunn og såg det skjedde. Alder 8-11 år. Ikkje s/m, spade eller søkestang. Bredde 100 m Lengde 120-130 m 2. Skred fjernutløst av skikjørere.Bredde 50 m Lengde 30 m Ingen tatt. 3. Eg provoserte ut eit skred i område rett ved der skred 1 gjekk. 60 m bredt og 50 langt.

Kommentar
Generelt lite snø i området.
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
14.01.2017
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Liten tilleggsbelastning
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
14.01.2017 11:04
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
1097
Terrengtype i løsneområdet
Leområder
Høyde i stoppområde
1026
Svaktlag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Bruddhøyde
26,00 cm
Bruddbredde
100,00 m

Kommentar
Skred nr 2 som var fjernutløst.
Kommentar
Her er frå det fjernutløste skredet.
Kommentar
Ca der personen i gul jakke står løyste gutten ut skredet. Eg står ved bruddkanten ca 15-20 m inn frå venstre side av skredet. Høgre sida av skredet synes over personen i gult.
Kommentar
Her er eit snitt frå bruddkanten. 15 cm fokksnølag på toppen. 1 cm tørr nysnø oppå eit nytt fokksnølag.
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Flaks. Ingen av ungane hadde s/m, sekk, søkestang eller kompetanse. Mange ressursar var tidlig i skisenteret, eller på tur.
Aktivitet
Ski i anlegg
Skadeomfang
Nestenulykke
Observasjonstype
Snø
Værobservasjon
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
30 %
Kommentar
Snø på onsdag kveld. Mest sannsynlig denne snøen som danner det svake laget. Vind fredag og i dag.
Snødekke
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Lite snø generelt i området, men der den har samla seg er det mykje.

Kommentar
Bildet viser snøkovet. I løpet av 1 time var nesten heile brudfkanten borte.
Snøprofil

Kommentar
Dette er kjappe notater frå skredet som guttane løyste ut. CT11 Q2 Laget låg på 26-27 cm
Kommentar
Som bilde ovanfor
Kommentar
100 m bortanfor bildet ovanfor er laget nesten 5 fingre, og med mykje mindre fokksnø oppå.5-10 cm.
Kommentar
Her er det svake laget 1 cm og med 20-60 cm fokksnø oppå.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Meget sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
3 skred utløyst i samme fjellside med ulike tidsrom, fjernutløst og provosert fram viser at det er Betydelig skredfare.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Eg meiner varslet på den eine sida er riktig utifrå korleis været har vore siste tida. Likevel var nok for lavt denne gangen, sidan ein nok hadde forventa at det svake nysnølaget skulle blitt tatt med vinden. Men dette er vanskelig å forutse når ein ikkje har folk ute kvar dag.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Lom
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1267 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart