Isrelaterte observasjoner

Siste isregistreringer
Abbonner på rss feed
 • Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen isfri Hele Nitelva er isfritt nå i hovedløpet.
  Registrert av Franklin (franklin@getmail.no) (****).
 • Bilde 1 av 4

  Mye overvann
  Faretegn Mye overvann Område: På dette vannet. Beskrivelse: Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Det er 6-7 plussgrader og vind. Det smelter mye, og blir overvann.
  Registrert av Radiosugge (**).
 • Bilde 1 av 3

  Mye overvann
  Faretegn Mye overvann Område: På dette vannet. Beskrivelse: Det var enkelte områder i går når vi gikk på skøyter hvor det var dårlig og tynn is, vi måtte på land ved Vinterguten. Våren er kommet, ser det ut til. Isdekningsgrad Vannet er Delvis islagt på målestedet Det er 6-7 plussgrader og en del vind, det er også meldt varmt i været også om natta.
  Registrert av Radiosugge (**).
 • Bilde 1 av 3

  11 cm ned til underisen, 2 cm overis.
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Tynn overis, målte 2 cm. Ca 9 cm vann på underisen som har ukjent tykkelse, >10 cm et par steder jeg sjekket (stranda og demningen). Måtte ut på gammel skispor og måle ellers datt jeg gjennom til fots. Grå myk overis, ikke snø å se i bukta, ellers tåke. Sannsynligvis likt over hele innsjøen. Gikk i gjørme på veien rundt svingen, alt smelter i +4°C.
  Registrert av Franklin (franklin@getmail.no) (****).
 • Bilde 1 av 1

  Fra badetrappen.
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Overis her som ellers, bulkete overflate, overvann i pøler, mykt, +4°C og tåke. Ikke verdt å prøve, går videre...
  Registrert av Franklin (franklin@getmail.no) (****).
 • Istykkelse 53 cm istykkelse 3 cm sørpe på isen
  Registrert av arve.tvede.
 • Bilde 1 av 1

  Utsikt nord for Sandvad.
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Snøen har delvis smeltet ned, ser ut som en blanding av sørpe og overvann på isen.
  Registrert av Franklin (franklin@getmail.no) (****).
 • Faretegn Ingen faretegn observert Ujevn is kan føre til fall på isen uten brodder Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Litt ruglete sørpeis har frosset. Siden det er mye skispor og tråkk som har frosset vil underlaget i store områder være ujevnt, men det er skøytbart. Istykkelse 44 cm istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen
  Registrert av EdvardI (**).
 • Faretegn Ingen faretegn observert Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Frossen ruglete sørpeis kan skøytes på Istykkelse 42 cm istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen
  Registrert av EdvardI (**).
 • Faretegn Ingen faretegn observert Fotgjengere vil mange steder kunne tråkke gjennom det tynne islaget over sørpelaget Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Vannet har 2 - 5 cm med til dels frosset snølag. I områder med mest snø var der overvann, sørpen har ikke frosset til is. I områder med mindre snø hadde frosset et topplag på ca 5 cm som bar greit med ski. Istykkelse 41 cm istykkelse 4 cm snø og 2 cm sørpe på isen
  Registrert av EdvardI (**).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekningsgrad Vannet er Isløsning langs land Isrester i viken, åpent videre ute... 2-3 m åpent langs land
  Registrert av Leo Z (**).
 • Bilde 1 av 2

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Flott is mange steder! En sjelden gang staking for å krysse et dårlig parti, mest på vest. Best is i nord og øst. Flott skuterspor en kan stake sydover i. Veldig tynn overis i Nesbukta der Dausjøelven renner ut, tror elven renner mellom over og underisen, kun for lette turskøytere som tåler å bli våt når isen svikter. Samme forhold med tynn overis ved alle innløp. Litt myk is på slutten, best om morgenen når det er kaldt. Ingen bæring der det er snø. Anbefales, beste isen i byen!
  Registrert av Franklin (franklin@getmail.no) (****).
 • Faretegn Ingen faretegn observert Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Ruglete sørpeis, men trolig OK skøyteforhold utenom de frosne skiløypene Istykkelse 42 cm istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen
  Registrert av EdvardI (**).
 • Faretegn Ingen faretegn observert Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Relativt gode skøyteforhold under forutsetning av at en ikke skjærer gjennom topplaget på sørpeisen. Litt ruglete, men store områder utenom skiløypene gir akseptable skøyteforhold Istykkelse 38 cm istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen
  Registrert av EdvardI (**).
 • Bilde 1 av 2

  Isrester i viken sør fra Skintveit
  Isdekningsgrad Vannet er Delvis islagt på målestedet Noen isrester i vikene. Satellit bildene (ESA Sentinel.2 viser at hele vatnet har vært islagt minst siden 02.02.2019
  Registrert av Leo Z (**).
 • Bilde 1 av 2

  Skøytbart her og der.
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Alunsjøen. Ca 50% skøytbar, 25% stakbar og 25% snødekt! Trenger litt mer varme for å få bort issvullene på de stakbare partiene og få smeltet ned snøen slik at det kan dannes ny is. Under snøen er det bare sørpe, gå i gamle ski-/tråkkespor for å komme utpå.
  Registrert av Franklin (franklin@getmail.no) (****).
 • Bilde 1 av 2

  Isdekningsgrad Vannet er Isløsning langs land Fortsett nesten helt islagt, men løsning langs land og noen store hull på andre steder.
  Registrert av Leo Z (**).
 • Istykkelse
  Registrert av Merakerredningstjeneste (**).
 • Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen isfri
  Registrert av Leo Z (**).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen isfri
  Registrert av Leo Z (**).
 • Bilde 1 av 1

  Overvann på vannet.
  Faretegn Mye overvann Område: På denne siden av vannet. Beskrivelse: Helt inne ved Røldal er det åpent vann, lengre ut var det snø i går, men regn og varme har gitt overvann på vannet.
  Registrert av Siggen@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 2

  For myk å skøyte, lett å pigge gjennom, heldigvis litt seig is til å stå på akkurat her.
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Alunsjøen ved demningen. Grå snøis over det meste, målte ca 8 cm et sted, myk overflate og kjerne, et hugg holder. Ingen overis under snøen, tråkker ned til underisen (heldigvis der jeg tråkket). Endel steder er det ikke underis, isstaven går helt gjennom, er usikker på hvorfor, store hull eller råk i underisen? For myk overflate til å skøyte midt på dagen. +4°C i lufta.
  Registrert av Franklin (franklin@getmail.no) (****).
 • Bilde 1 av 1

  Stort snøfritt områder se i bakgrunnen. Her var det noen cm med sørpeis over sørpe. Sørpeisen var glatt og bærende. I felter med snø var snøen våt og det var et tynt bærende sørpeislag på 2 cm under var det 18 cm med overvann/sørpe over under is som er bærende.
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Litt for mange snøfelter og stedvis ruglete sørpeis gjør at det er dårlig skøyteforhold. Fint for ski!
  Registrert av kjmeATnve.no (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Hele Engeren er islagt. Ingen isfiskere utpå i dag.
  Registrert av hrb@nve.no (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Åpent i innløpsoset
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Felter med sørpe/sørpeis og felter med våt snø.
  Registrert av kjmeATnve.no (*****).
 • Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen isfri
  Registrert av Leo Z (**).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Sørpeis over sørpe. Det meste av snøen omdannet til sørpe som nå delvis er frosset. Finnes også felter med våt snø.
  Registrert av kjmeATnve.no (*****).
 • Bilde 1 av 2

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Halvparten av snøen har smeltet ned, isen er ruglete fullt av spor overalt. Underisen ligger ca 20 cm under overflaten. Ca 6 cm myk overis. Trenger mye varme for å få en slett overflate, og ny kuldeperiode for å få skøytbar is.
  Registrert av Franklin (franklin@getmail.no) (****).
 • Bilde 1 av 3

  Faretegn Store sprekker eller råker Våris og dårlig iskvalitet. Isdekningsgrad Vannet er Ikke gitt Istykkelse 10 cm istykkelse
  Registrert av Radiosugge (**).
 • Bilde 1 av 2

  Slukhull begynner!
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Maridalsvannet ved Kirkeby. Der siste snøen har smeltet målte jeg 8 cm nokså hard porøs snøis, mye luftbobler. Overvann fra 0 til et par cm. Små slukhull har dukket opp. Der det er synlig overis med luft under er det ingen bæring, ei heller der det er snø. Jeg er tung og skøytene knuser overflateisen, er man 50-60 kg så er det jo fantastisk gli til tider. Issvullene har smeltet nesten borte. Dette er morgenis for erfarne turskøytere.
  Registrert av Franklin (franklin@getmail.no) (****).