Hva er regObs
Dette er en registreringsside for naturfarerelaterte observasjoner.
Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.
Siste snø og isregistreringer
Abbonner på rss feed
 • Faretegn Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.05., kl. 04:22. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.
  Registrert av skreddeteksjon@wyssen-svv (A).
 • Faretegn Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.05., kl. 04:22. Signalvarigheten på deteksjonen var 42 sekunder.
  Registrert av skreddeteksjon@wyssen-svv (A).
 • Faretegn Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.05., kl. 04:23. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.
  Registrert av skreddeteksjon@wyssen-svv (A).
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Mye vann i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Våt snøoverflate og generelt isotermt snødekke. Vær Ikke nedbør 5.0 grader Tester God ECTX@0cmIkke spesifisert Snødekke 400 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Skredproblem Ubunden snø Skredfarevurdering 2 Moderat Skredaktivitet Noen (2-5) 1 - Små Våte løssnøskred Snøprofil Antall Lag: 3 Total dybde: 65,00 cm
  Registrert av JonasD@Obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 9

  Været og snødekke i nordside vannet er på rundt 400moh og du må over ca 450-500moh før snø i nordsiden.
  Vær Ikke nedbør 7.0 grader Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Isfritt nå på vannet. Og gresset blir grønt og blader på trærne spretter.
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen isfri Isen har gått på hele vannet nå. Gått en gang mellom den 17.05 og i dag 24.05.
  Registrert av Siggen@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 1

  Bilde fra Fredag, som viser at det er bar bakke mange plasser i terrenget
  Vær Ikke nedbør 8.0 grader Snødekke Skredproblem Ubunden snø Skredfarevurdering 1 Liten
  Registrert av Nsala@NVE (***).
 • Bilde 1 av 4

  Faretegn Ingen faretegn observert Temperaturene ser ut til å holde seg slik vi har hatt det de siste døgn. Varmt i bratte solhellinger, men ingen dramatisk temperaturstigning generelt i fjellet de neste par døgn. Vær Ikke nedbør 1.6 grader Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Skredproblem Ikke gitt Skredproblem Ikke gitt Skredfarevurdering 2 Moderat Skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 0 Total dybde: 0,00 cm
  Registrert av kjus@nortind (***).
 • Bilde 1 av 3

  Skred ned fra Russelvfjellet.
  Skredhendelse 3 - Store Vått flakskred
  Registrert av Bjørnulf@ObsKorps (****).
 • Skredhendelse Ukjent Ukjent
  Registrert av skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A).
 • Skredhendelse Ukjent Ukjent
  Registrert av skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A).
 • Bilde 1 av 4

  Skredaktivitet Ett (1) 3 - Store Ikke gitt
  Registrert av ErikEB.
 • Faretegn Ferske skred Skred truffet vei. Kun lest i Sogn Avis plassering kan være feil, trolig er det snakk om et vått skred utløst av varme / sol. Det er vårlig og plussgrader høyt til fjells i området. I følge veimeldinger blir ikke veien åpnet i dag. Notater Link til Sogn Avis
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 8

  Skya oppholdsvær, varierande skydekke
  Faretegn Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Fortsatt veldig vått snødekke Vær Ikke nedbør 11.0 grader Tester Ikke gitt LBT@0cmIkke spesifisert Snødekke 150 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Skredproblem Ubunden snø Skredproblem Vann ved bakken/smelting fra bakken Skredfarevurdering 2 Moderat Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 0 Total dybde: 0,00 cm
  Registrert av brit-siv@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 1

  Notater Jeg var selv ikke på plassen. Info fra Politiet. Mer info kommer. Obs obs. Varsom beskrive skredproblemet godt. Skredhendelse Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Hestetun@skikursguiding (****).
 • Bilde 1 av 1

  Notater 20cm kompakt nysnø på tykt skarelag. Grovkornet sukkersnø under. Ingen tegn til kantkorn.
  Registrert av Øystein.
 • Faretegn Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fikk flere drønn i sørside. Men kun fra ca. 1800-2000. Gravde og fant 2 mm kant mellom gml. skare og våt kompakt nysnø fra siste dager
  Registrert av Martine@SVV (****).
 • Bilde 1 av 2

  Noe vanskelig å tyde krystallformer, da vann/fukt renner ned langs profilkanten og påvirker muligens, sammen med lufttemperatur, på hvordan krystallene fremstår i lupen. På bildet kan man se vannopphopning rundt skarelag.
  Faretegn Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Langs toppryggen på Vassdalsfjellet ble det observert drønn (snøen er våt her og det er mer enn dump lyd med påfølgende «søkk» i snøen). Da først og fremst nær mindre høyder. Det virker å være et ganske overflatenært skarelag som bryter, mulig kantet snø unde. Vær Ikke observert Snødekke Skredproblem Ubunden snø Skredfarevurdering 3 Betydelig Snøprofil Antall Lag: 5 Total dybde: 99,00 cm
  Registrert av Marius@obskorps (****).
 • Vær Ikke nedbør Snødekke 80 cm snødybde Skredproblem Kantkornet snø under skarelag Notater Lille blokktest: Øverste 30 cm er meltfreeze. Deretter to cm tykt kantkornlag over skare. Nytt skarelag og en cm tykt kantkornlag (store krystaller, begerkrystaller?) under dette igjen. Deretter meltfreeze ned til bakken. Ved isolasjon av blokka fikk vi brudd i det øverste kantkornlaget, Q3. Ingen andre faretegn resten av turen. Det virker som det våte snødekket kan gi en stabiliserende effekt.
  Registrert av anna.
 • Ulykke/hendelse Skikjører omkom i snøskred Personer omkommet
  Registrert av EspenN (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Skred midt i bildet.
  Faretegn Ferske skred Område: I dalen/fjorden Vær Ikke nedbør Skredaktivitet Ett (1) Ikke gitt Våte løssnøskred Skredhendelse 2 - Middels Vått løssnøskred
  Registrert av Gahoha.
 • Bilde 1 av 3

  Skredhendelse 3 - Store Vått flakskred
  Registrert av Kjetil@nortind (**).
 • Bilde 1 av 7

  Klabbeføre fra 300m og opp. Noen cm med kram snø før man er nede på tørr snø.
  Faretegn Drønn i snøen Samme kantkornlag som rapportert for en uke siden Tester Dårlig ECTP1@10cmQ1 Tester God ECTN25@23cmQ3 Snødekke Skredproblem Kantkornet snø over skarelag Skredproblem Ubunden snø Skredfarevurdering 2 Moderat Skredaktivitet Noen (2-5) 1 - Små Våte løssnøskred Snøprofil Antall Lag: 10 Total dybde: 69,00 cm
  Registrert av Kjetil@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Snøprofil Antall Lag: 0 Total dybde: 0,00 cm
  Registrert av Marius@obskorps (****).
 • Faretegn Drønn i snøen
  Registrert av TKK9.
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Merket kun veldig lokalt Notater Kantkornlag ca 30cm ned. Test: Søyle løsnet når den ble isolert.
  Registrert av Øystein.
 • Bilde 1 av 1

  Skare på litt over 600moh NV-vendt helning Vassdalsfjellet.
  Snødekke
  Registrert av Marius@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Nordsiden av Vassdalsfjellet fra Læigasvatn. Tattmot SV.
  Snødekke
  Registrert av Marius@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Høye temperaturer og mye sol måtte til før endelig gikk et større skred i Klubbnestind.Ovalt bruddkant ca 150-200 m i renna fra toppen og har gått helt ned til skoggrensa.
 • Bilde 1 av 1

  Læigastind. Tatt mot N-Nv.
  Snødekke
  Registrert av Marius@obskorps (****).
Siste vann og jordregistreringer
Abbonner på rss feed