Hva er regObs
Dette er en registreringsside for naturfarerelaterte observasjoner.
Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.
Siste snø og isregistreringer
Abbonner på rss feed
 • Bilde 1 av 5

  Nysnø, opptil ca. 5-6cm. Bildet er tatt på nordsiden av Fagernesfjellet på ca. 850moh.
  Snødekke 5 cm nysnø siste døgn Vær Regn -1.5 grader Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har kommet nysnø i høyden (over ca. 700moh) som blir transportert med vinden fra vest. På observasjonsturen er det observert relativt beskjedne mengder nysø, maks ca 5-6cm, men det er godt mulig at det ligger mer snø i høyereliggende fjell (turen i dag gikk opp til ca. 1100moh). Notater Dårlig sikt over 700moh gav redusert mulighet til vurderinger av nysnøfordeling etc. i større områder. Skredproblem Ubunden snø Skredproblem Vann ved bakken/smelting fra bakken Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 5 Total dybde: 71,00 cm
  Registrert av Marius@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Isen har løsnet fra land Isdekningsgrad Vannet er Delvis islagt på målestedet Istykkelse
  Registrert av Olavwv.
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Våte løsnøskred i sørvendte helning.
  Registrert av Johannes@obskorps (***).
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Skredproblem Opphopning av vann i/over lag i snødekket
  Registrert av Albert (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Notater
  Registrert av PernilleDorthea.
 • Bilde 1 av 3

  Her ser man at det er en del vann rundt skarelagene.
  Snødekke 140 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Vær Ikke nedbør 5.0 grader Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet Skredproblem Kantkornet snø ved bakken Skredproblem Opphopning av vann i/over lag i snødekket Tester God ECTX@0cmIkke spesifisert Skredaktivitet Noen (2-5) 1 - Små Våte løssnøskred Snøprofil Antall Lag: 15 Total dybde: 140,00 cm
  Registrert av Johannes@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 5

  Tilnærmet homogent snødekke.
  Skredproblem Kantkornet snø over skarelag Tester Ikke gitt LBT@2cmQ2 Skredaktivitet Noen (2-5) 1 - Små Våte løssnøskred Snøprofil Antall Lag: 8 Total dybde: 114,20 cm
  Registrert av Albert (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Veien mot Geiranger. En stund før den er åpen.
  Notater
  Registrert av PernilleDorthea.
 • Bilde 1 av 1

  Vær Ikke observert 5.0 grader Notater
  Registrert av PernilleDorthea.
 • Bilde 1 av 1

  Et tynt skarelag av tidligere fuktig og frosset fokksnø løsner mot smelteomvandlet snødekke. Kantkorn i mellom
  Snødekke
  Registrert av Albert (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Snødekke
  Registrert av Knut Storvik.
 • Bilde 1 av 1

  Snødekke
  Registrert av Marius@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Elva åpner seg helt inn til Sletthamn
  Snødekke 0 cm nysnø siste døgn
  Registrert av Albert (*****).
 • Bilde 1 av 2

  Mot nord
  Vær Ikke nedbør 6.0 grader
  Registrert av Albert (*****).
 • Bilde 1 av 6

  Snødekke 195 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Vær Snø 0.3 grader Skredfarevurdering 3 Betydelig Faretegn Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere våte løssnøskred i flere himmelretninger. Faretegn Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden Skredproblem Vann ved bakken/smelting fra bakken Skredaktivitet Mange (10 eller mer) 2 - Middels Våte løssnøskred Snøprofil Antall Lag: 3 Total dybde: 116,00 cm
  Registrert av StigR@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 2

  Noe blåe partier her
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Hele vannet er islagt den har noen blåe partier ellers hvit.
  Registrert av Siggen@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 4

  Mot Snøhornet. SV
  Vær Ikke nedbør 11.0 grader Skredaktivitet Ikke gitt 2 - Middels Glideskred
  Registrert av Bjørnar@Obskorps (**).
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Utløpsosen er åpen Faretegn økt vannføring Faretegn Mye overvann Faretegn Store sprekker eller råker Isdekningsgrad Vannet er Isløsning langs land
  Registrert av tuh@nve.
 • Bilde 1 av 9

  Våte løsmasseskred sørsiden av Smalaktind, trolig de fleste gått sist helg med mye sol og varme.
  Snødekke 80 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Vær Sludd 2.0 grader Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Regnvær og mildvær svekker bindinger i snødekket, sjøl om litt kjøligere nå forsinker litt prosessen. Særlig der sola ikkje hittil har påvirka, altså nordvendt, som her på Skjelelvhøgda. Notater Obs.tur Skjelelvhøgda. Skredproblem Vann ved bakken/smelting fra bakken Tester Ikke gitt LBT@75cmQ2 Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 3 Total dybde: 80,00 cm
  Registrert av OAH@SVV (***).
 • Bilde 1 av 1

  Målte snødybde her 3,0m!
  Snødekke 300 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Notater Kun snødybde målt her. Nå sluddbyger og SVvind.
  Registrert av OAH@SVV (***).
 • Skredhendelse Ukjent Ukjent
  Registrert av skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A).
 • Bilde 1 av 1

  Ulykke/hendelse Snøen hadde smeltet og blitt slush i bollen da temperaturen hadde steget fort. Dårlig vurdering av snølaget, og hvor hurtig snøsmeltingen skjer akkurat nå. Påvirket ingenting Vær Ikke nedbør Skredhendelse 1 - Små Vått løssnøskred
  Registrert av Tkni.
 • Bilde 1 av 2

  Mot NV Lavangsdalen
  Vær Regn 5.0 grader Notater Kaldere vær inatt har stabilisert snøen også nede i skogen, bar skia greit. Snødekket virker stabilt, med unntak av oppbløtt ca 5-10cm i overflata, også her på ca 300moh. Ikke synlig vatn med unntak av i elva. Mange løsmasseskred i mange brattheng (foto), men trolig gått rundt sist helg. Været blir nå værre med mer vind, så får vurdere sikt oppover.
  Registrert av OAH@SVV (***).
 • Isdekningsgrad Vannet er Delvis islagt på målestedet
  Registrert av aask@nve (*****).
 • Bilde 1 av 4

  Været ganske så tett nå, men prognosen er at det skal lette.
  Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Vær Ikke nedbør -4.2 grader Skredfarevurdering 1 Liten Faretegn Ingen faretegn observert Snødekke har i høyfjellet fryst og er hardt. Jeg brukte både skaregjern og stegjern på dagens tur. Skredproblem Ubunden snø Snøprofil Antall Lag: 7 Total dybde: 84,00 cm
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Skredaktivitet Noen (2-5) 1 - Små Våte flakskred
  Registrert av Sigbjørn (***).
 • Faretegn Mye vann i snøen regn på snø
  Registrert av drift@svv (**).
 • Bilde 1 av 1

  Snøprofil Antall Lag: 6 Total dybde: 91,50 cm
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Skavlbrudd. Her på ca 1000 moh NØ fra i natt/morges.
  Registrert av Halvor@NVE (*****).
 • Vær Regn 6.0 grader
  Registrert av Gøran@ObsKorps (****).
Siste vann og jordregistreringer
Abbonner på rss feed