4 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/SOGNDAL).
Observert av
siri@SVV
Gruppe
SVV Vest
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
13/02/2018 13:00:00
Tidspunkt registrert
13/02/2018 14:22:33
Sist endret
13/02/2018 20:22:03

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rimkrystaller
Observerte ingen andre fatetegn enn rimlaget som er beskrevet under skredfarevurdering og i observasjon mellom Teigafjell og Svarteholten.
Skredaktivitet
Dato
13/02/2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Skredproblemet gjelder fokksnø fra helga som ikke har stabilisert seg.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ingen vind i nysnøen som kom i går. I helga var det moderat (til tider kraftig) vind (mest vind fra Ø/SØ). Vinden transporterte en del snø over til leheng over tregrensa. Snødekket består av 10-20 ubunden løssnø i toppen (F) som er ganske jevnt fordelt, deretter vekslende fasthet (4F og 1F) nedover i snødekket (ujevn snøfordeling på disse lagene). Gravde ikke helt ned til 23.des-skaren i dag. Synk med ski og feller: 10-20cm. Synk med stav: 10-40cm. Det ligger mest snø og løssnø i skjermede formasjoner i alle himmelretninger, minst på rygger. På rygger under nysnøen fra i går er snøen hard. Fint skiføre i alle himmelretninger. Lille blokktest på 960moh N: Q1 brudd i rimlag @57cm ved middels tilleggsbelastning. Ingen utslag på ECT i dette laget. Rimlaget er trolig fra kaldt/klart vær for litt over en uke siden. Det virker lite aktivt nå og det kreves nok stor tilleggsbelastning for å løse ut skred. Det bør følges med på dette laget ved ytterligere pålagring i form av snø og vind fra S/V.
Utvikling
Det ventes mye vær (vind fra SØ/S og litt snø) på onsdag. Dette vil føre til pålagring av fokksnø og ytterligere belastning av rimlaget som befinner seg i nordlige sektorer. Det er en del løssnø tilgjengelig for vindtransport i alle himmelretninger og høyder. Utløsning av flakskred i fokksnøen vil trolig være mulig ved liten tilleggsbelastning i mange brattheng. FG 3.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet stemmer bra.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
SOGNDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1189 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart