6 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/STRYN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
13/02/2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-10,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
0 %

Copyright
Vidar@obskorps
Copyright
Vidar@obskorps
Snødekke
Total snødybde
370 cm
Nysnø siste døgn
12 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
400 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Nedbør fra før helgen lå godt fordelt til lørdag og ble derfor bare i begrenset grad flyttet til NØ leheng. Hovedsakelig, myke flak med bølgefordeling på både lo og le. Gårsdagens tørre 10-15 cm er stort sett ubundet til topps. Det ser ut som vinden søndag ikke skapte særlig skredaktivitet. Stabtester viser brukbar binding i fokksnøen. Den noenlunde jevnt fordelte nysnøen gjør at det nå er enda lengre ned til eldre kantkornlag og disse blir vanskeligere å påvirke. På rygger fant jeg noen avblåste felt med Kantkorn helt opp i overflaten, men klarte ikke å få noen reaksjon i overgangssonen. Fant tjukkere porøse kantkornlag men ikke tilknyttet hardere skarelag.
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
1200mØ
Test
CTH 25@55cmQ3
Stabilitet
God
Kommentar
1200m SØ. I fokksnøen
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Over en meter
Sannsynlig belasting for å løse ut skred
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
4 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
Utsatt høyde topp
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnø i ferd med å stabilisere. Ikke utenkelig med noe kantkornrelatert, men mindre sannsynlig.
Utvikling
Mye tilgjengelig løssnø.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
STRYN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1265 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart