Jord observasjon ved (Hordaland/OSTERØY).
Observert av
Søren@nve
Kildeangivelse
Jeg har lest i avis/rapport
Kompetanse
***** (Fagperson NVE, SVV, JBV, NGI, NGU eller lignende.)
Tidspunkt observert
08/02/2018 15:10:09
Tidspunkt registrert
08/02/2018 15:14:00
Sist endret
09/02/2018 14:30:46

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skred
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Når skjedde skredet tidligst
23/12/2017 05:00
Når skjedde skredet senest
23/12/2017 08:20
Type skred
Jordskred
Størrelse
< 100 m3
Trigger
Naturlig utløst
Hva ble påvirket?
Veg
Omfang
Trafikk hindret
Stemte varsel på varsom.no?
Varsel stemte
Kommentar
Bilde i Bygdanytt fra Helleberget, rett uten for Bruvik, viser trolig et jordskred. Ser ut til at løsmasser med vegetasjon har glidd ned på veien. I tillegg ses det noen store stein. I artikkel kan det tolkes som om det er flere skred, men dette er usikkert og har ikke blitt verifesert siden. Bergens Tidende / Vegtrafikksentralen meldte kl. 08:22 om et mindre jordras på Bruvikvegen på Osterøy, nær Bruvik. Dette er trolig samme hendelser (ingen bilder i artikkelen fra BT).
Lenker
Bygdanytt
BT
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hordaland
Kommune
OSTERØY
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
26 
+/- nøyaktighet
1000 meter
Laster kart